Menu
Město Jirkov
jirkov

Nebezpečné odpady

informaceOdpady, které ohrožují jak životní prostředí, tak zdraví lidí a zvířat a to svými definovanými vlastnostmi.

Hlavní vlastnosti nebezpečných odpadů jsou například výbušnost, hořlavost, žíravost, toxicita, infekčnost atd.

  • s nebezpečným odpadem je nutné nakládat velice opatrně, v souladu s právními předpisy, s provozním a manipulačním řádem a pouze způsobilou osobou.
  • likvidace nebezpečných odpadů je možná pouze prostřednictvím specializované firmy, která má souhlas k nakládání s jednotlivými druhy odpadu.
  • odpad je pak likvidován v souladu s platnou legislativou, většinou ve spalovnách nebezpečných odpadů.
  • některé druhy odpadu jsou pak dále recyklovány.

Město Jirkov sbírá nebezpečné odpady prostřednictvím sběrného dvora, který se nachází v areálu Krušnohorských služeb, a.s.

 


Vliv nebezpečných odpadů na lidské zdraví

Nesprávná manipulace s nebezpečnými odpady může způsobit vážná zranění a onemocnění (nádorová onemocnění, otravy, infekce, popáleniny aj. Z tohoto důvodu je třeba při nakládání s takovými odpady dodržovat zásady, které jsou uvedeny např. v identifikačním listu nebezpečného odpadu.

Vliv nebezpečných odpadů na životní prostředí

Vznik odpadů a nakládání s nimi může působit mnoho problémů a rizik pro životní prostředí (znečištění ovzduší, vody, půdy, vliv na vzhled a ráz krajiny aj.). Největší problém představují nebezpečné odpady.

 

Léky, zdravotnický materiál

 

Nepoužitelné léky jsou nebezpečný odpad a jediným správným způsobem jejich likvidace je odevzdání do lékárny. Počet lidí, kteří takto ekologicky smýšlejí, roste.
Abychom snížili množství nebezpečného odpadu z nepoužitelných léčiv, je dobré:
1. Udržovat přiměřenou zásobu léků a zbytečně je nehromadit.
2. Léky správně skladovat.
3. Do lékárny odevzdávat pouze nepoužitelné léky. Mezi ně nepatří například doplňky stravy, zdravotnické prostředky nebo kosmetika.
4. Vnější papírový obal a příbalový leták lze vyhodit do tříděného odpadu - nemusí se odevzdávat spolu s vnitřním obalem léku (např. lahvičkou nebo blistrem) a lékem samotným do lékárny.

kam s nepoužitelnými léky

 

Léky lze odevzdat také na sběrný dvůr.


info
Použité injekční stříkačky lze odevzdat u doktora, který je předepsal nebo do nejbližšího K-centra, Hálkova 224, Chomutov. NA SBĚRNÝ DVŮR NELZE POUŽITÉ INJEKČNÍ STŘÍKAČKY ODEVZDAT, Krušnohorské služby a.s. nedisponují povolením od Krajského úřadu Ústeckého kraje pro tento druh odpadu.