Menu
Město Jirkov
jirkov

Komunální odpad je charakterizován dle platné legislativy jako veškerý odpad vznikající při činnosti fyzických osob (domácností) na území obce.


Kalendář svozu odpadu 2024

Kalendář svozu odpadu 2024

Směsný komunální odpad

Směsný komunální odpad je teoreticky nemožné dále roztřídit. Jedná se ovšem pouze o teoretickou rovinu, ve skutečnosti je jasné, že pokud bychom se o to pokusili, nalezli bychom celou řadu položek patřících jinam.


infoSměsný komunální odpad lze na území města Jirkova ukládat do nádob na veřejných prostranstvích o velikosti 1100 l, u rodinných domů pak do nádob určených dle počtu přihlášených osob v jedné domácnosti. Nádoby jsou o velikosti 110 l,  120 l, 140 l a 240 l.
 

Na území města Jirkova jsou svozy směsného komunálního odpadu organizovány ze sídlištních zástaveb (většina území) v rozmezí 3 x týden. Od rodinných domů jsou pak nádoby vyváženy 1 x 7 dní.