Menu
Město Jirkov
jirkov

Komunální odpad je charakterizován dle platné legislativy jako veškerý odpad vznikající při činnosti fyzických osob (domácností) na území obce.


Kalendář svozu odpadu 2024

Kalendář svozu odpadu 2024

Plast

informacewww.jaktridit.cz


VÝVOZ PLASTU: úterý a čtvrtek

co patří do plastu

 

 

 

   nápojové kartony

 

 

 

 

 

 

ANO 

  • sešlápnuté PET láhve od nápojů,
  • sáčky,
  • kelímky,
  • obaly a fólie z plastů,
  • polystyrén (od termoobalů od jídla až po výplně krabic s elektronikou),
  • obaly od mléka, džusů, vína (tzv. tetrapack).

NE

  • obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek,
  • mastné obaly se zbytky potravin
  • obaly od čistících přípravků, aj.

JAK SE ZPRACOVÁVÁ A VYUŽÍVÁ TŘÍDĚNÝ PAPÍR A PLAST? (197.45 kB)

jak se zpracovávají a využívají papír a plasty