Menu
Město Jirkov
jirkov

Tříděný odpad

Občané města Jirkova mají k dispozici následující kontejnery na tříděný sběr:

tříděný odpad -modrý kontejner - papírModrý kontejner:

Pro sběr papíru je určen modrý kontejner.

ANO  Je možné do něj ukládat následující druhy odpadu – noviny, časopisy, reklamní letáky, sešity, knihy (zbavené vazeb), krabice, kartón, papírové sáčky, aj.

NE   Naopak do modrého kontejneru nepatří papír, který je mokrý, mastný nebo jinak znečištěný, použité plenky nebo hygienické potřeby, použité papírové kapesníky a kuchyňské utěrky, ale také obaly od vajec a roličky od toaletního papíru (ty patří do směsného odpadu, popř. do kompostu) aj.

VÝVOZ PAPÍRU v roce 2022: každé úterý

tříděný odpad - žlutý kontejner - plastyŽlutý kontejner:

Pro sběr plastového odpadu je určen žlutý kontejner.

ANO Žlutý kontejner je určený pro tento odpad – sešlápnuté PET láhve od nápojů, sáčky, kelímky, obaly a fólie z plastů, polystyrén (od termoobalů od jídla až po výplně krabic s elektronikou), obaly od mléka a džusů (tzv. tetrapack).

NE Tento kontejner není určený pro obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, aj.

VÝVOZ PLASTU v roce 2022: každý čtvrtek

jak se zpracovávají a využívají papír a plasty

tříděný odpad - zelený kontejner - skloZelený kontejner:

Zelený kontejner je určen pro sběr skla.

ANO  Do zeleného kontejneru patří láhve od nápojů, skleněné střepy, skleněné nádoby (i prázdné skleněné nádobky od krémů a voňavek),

NE  Zelený kontejner neslouží pro odkládání keramiky, porcelánu, zrcadel, autosklem aj.

VÝVOZ SKLA v roce 2022 (443.35 kB)

6.1., 3.2., 3.3., 31.3., 28.4., 26.5., 23.6., 21.7., 18.8., 15.9., 13.10., 13.11. a 8.12.

Šedý kontejner:
kov

Šedý kontejner je určen pro sběr kovového odpadu.

ANO  Do šedého kontejneru patří nápojové plechovky, konzervy a drobné kovové předměty (kovové uzávěry, šroubovací víčka, kovové tuby, alobal, krabičky, hřebíky, šroubky, kancelářské sponky aj.)

NE Tento kontejner není určený pro spreje, deodoranty se zbytky obsahu, plechovky od barev a laků, baterie a elektroodpad

Umístění nádob na kovy:

  • Březenec - nové  kontejnerové stání při příjezdu do obce
  • ul. Vinařická - přístřešek na kontejnery u 2. ZŠ
  • ul. Prokopa Diviše u čp. 979
  • ul. U Sauny u čp. 1532
  • ul. K. Popelky u  čp. 1029.

Mapa stanovišť kontejnerů na kovy

(kategorie "místa na odpad - KOVY", stisknout "uplatnit nastavení")

Krom těchto základních kontejnerů na separovaný odpad je ve městě Jirkov k dispozici 8 kontejnerů na elektrozařízení, kdy do tohoto je možné odkládat jakékoliv elektrozařízení o maximální velikosti vhazovacího otvoru (např. rádio, DVD, rychlovarná konvice, aj.).

V Jirkově je dále umístěno 5 kontejnerů na textil. Do těchto kontejnerů je možné uložit veškerý textil. Jedinou podmínkou je, aby textil byl suchý a čistý. Odpad je třeba ukládat v taškách nebo v igelitových pytlích.

Také můžete do 5 speciálních kontejnerů třídit jedlé oleje a tuky v pevně uzavřených a neporušených PET láhvích.

Zajímavé odkazy: