Menu
Město Jirkov
jirkov

Jedlé oleje a tuky

ilustrační foto - infoKuchyňský olej je považován za směsný odpad a v malém množství jej zle vsáknout například do kuchyňské utěrky a vyhodit do komunálního odpadu. V malém množství lze oleje a tuky i kompostovat.

OLEJE A TUKY NEPATŘÍ DO DŘEZU, ZÁCHODU, ANI KANALIZACE.

Tento druh odpadu lze shromažďovat v PET láhvích, po naplnění je pečlivě uzavřít a vyhodit do příslušné popelnice.

K uskladňování použitého rostlinného oleje se doporučují PET láhve, které jsou pevné a zároveň se snadno zavírají. Úplně nevhodné jsou igelitové sáčky či papírové obaly. Při vylití takto skladovaného oleje by došlo k úniku oleje na chodník a tím k jeho kontaminaci.

Nevylévejte použitý kuchyňský olej do odpadů, šetřete životní prostředí i životnost vaší kanalizace. Stačí olej doma slévat do nádob na sběr použitého oleje. Olej je pak určen k ekologické likvidaci.

Do sběrné nádoby nepatřítřídíme oleje

 • směsný (komunální) odpad,
 • živočišné tuky (sádlo, lůj),
 • motorový olej,
 • plast (krom láhví s olejem),
 • sklo,
 • papír,
 • nápojové kartony,
 • baterie, elektromateriál,
 • textil a obuv,
 • biologický odpad,
 • zdravotnický materiál,
 • aj.

Do sběrné nádoby patří

 • přepálený rostlinný olej a tuk v pevně uzavřenýchneporušených PET láhvích.

Jak na to

Přelejte vychladlý jedlý olej (slunečnicový, řepkový, palmový, olivový, ...), olej po smažení ve fritéze i na pánvi, olej z nakládaných hermelínů, stejně tak i jedlé tuky - máslo, sádlo, margaríny ... do uzavíratelné PET lahve (NE SKLENĚNÉ, to je nebezpečné) a důkladně uzavřete. Po naplnění lahve ji vhoďte do popelnice k tomu určené:

nádoba na olej

ilustrační foto - informaceV roce 2021 bylo takto k řádné likvidaci odloženo 905,28 kg, a to bylo pouze 5 ks popelnic k dispozici.

Od konce ledna 2022 je nově umístěno 30 ks popelnic na jedlé oleje a tuky.

Mapa rozmístění všech 30 nádob na olej

Pozn.: Umístění nádob je ve zkušební době, mohou být umístěny na jiné stanoviště.

Jedlé oleje a tuky lze také zdarma odevzdat na sběrný dvůr města Jirkova.

Veškeré další informace: www.tridimolej.cz