Menu
Město Jirkov
jirkov

Biologicky rozlož. odpad

ilustrační foto - kontejner na bioodpad

Město Jirkov podporuje sběr biologicky rozložitelných odpadů (dále jen „BIO“), a to prostřednictvím sběrných nádob, které byly začátkem března 2021 opět přistaveny na veřejné prostranství. Do přistavených nádob lze odkládat biologicky rozložitelný odpad, který vzniká nejčastěji na zahrádkách. Velmi důležitou část BIO tvoří biologicky rozložitelný komunální odpad (dále jen „BRKO“), tedy bioodpad z domácností.

Ve městě Jirkov a v přilehlých obcích jsou k dispozici nádoby na veřejných prostranstvích a nádoby u rodinných domů. Do těchto nádob lze odevzdávat všechny složky BIO a to včetně BRKO.

Město také vydávalo kompostéry z dotačního programu Chomutovsko - kompostéry pro občany. Více o kompostování si můžete přečíst v odkazech níže.

ANO  Do bionádob patří tráva, listí, plevele a pokojové rostliny, drobné větvičky, piliny, hobliny, zbytky ovoce a zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, aj.

NE  Do bionádob nepatří maso (syrové ani vařené), kosti, kůže, tekuté a silně mastné potraviny, hnijící ovoce a zelenina, zbytky omáček, pomazánek, knedlíky, rýže, těstoviny, dále velké kusy větví, cigarety, jednorázové pleny, mrtvá těla zvířat aj.

SVOZ BIOODPADU v roce 2022

Pozn.: pro každý rok je svoz aktualizován, upřesněn.

leták - svoz bioodpadusvoz bioodpadu 2022

  • úterý a pátek v ranních hodinách – kontejnery – 2,5 m3

Přehled rozmístění trvale přistavených kontejnerů a jejich vývoz (40.08 kB)

  • úterý a čtvrtek v odpoledních hodinách - kontejnery – 1100 l

Přehled rozmístění trvale přistavených kontejnerů a jejich vývoz (40.84 kB)

  • vývozy nádob 120 l – 1 x za 14 dní, vždy v lichý týden ve čtvrtek od 7:00 do 15:00 hodin.

nádoby na bioodpad u rodinných domků

Biologicky rozložitelný odpad lze zdarma odevzdat na sběrný dvůr v průběhu celého roku.

Kompostování

Kompostování v domácích kompostérech

Průvodce kompostováním

Projekt "Kompostuj.cz - Informační podpora občanů"

logo Kompostuj.cz

Nabízí odpovědi na otázky:

Co je bioodpad?

Proč třídit bioodpad?

Jak kompostovat?

Informační brožury ve formátu .pdf: