Menu
Město Jirkov
jirkov

Hlasování do přenosné volební schránky

Volby do zastupitelstev krajů 2016

23. září 2016
Hlasování do přenosné volební schránky včetně žádosti

Při volbách do zastupitelstev krajů,které se konají ve dnech 7. a 8. října 2016, může volič požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, Městský úřad Jirkov - odbor vnitřní správy a vztahů k veřejnosti (dále jen OVSVV), a ve dnech voleb přímo okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.

V takovém případě vyšle příslušná okrsková volební komise k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky a výpisem ze stálého seznamu voličů pro volby do ZASTUPITELSTEV KRAJŮ.

Při hlasování postupují členové okrskové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování. Členové okrskové volební komise, kteří se dostaví k voliči osobně na jeho žádost, předloží průkazku člena okrskové volební komise případně občanský průkaz.

O hlasování do přenosné volební schránky může volič s trvalým pobytem v Jirkově požádat OVSVV nejlépe telefonicky na tel. 474 616 424, 474 616 421  do 7. 10. 2016 do 12:00 hodin, nebo žádost vyplnit a zaslat na adresu Městský úřad Jirkov, Nám. Dr. E. Beneše 1, 431 11 Jirkov k rukám pí. Jany Krškové, aby tuto žádost OVSVV obdržel nejpozději dne 7. 10. 2016 do 12.00 hodin (na obálku uvedete v levém rohu „žádost o volební schránku“) nebo vyplněnou žádost lze přinést osobně a odevzdat nejpozději dne 7. 10. 2016 do 12,00 na podatelně Městkého úřadu Jirkov.

Pokud volič ve výše uvedeném termínu nestačí nebo zapomene o přenosnou volební schránku požádat, může tak ještě učinit ve dnech voleb 7. a 8. 10. 2016, kdy o přenosnou volební schránku přímo požádá příslušnou okrskovou volební komisi, telefonický kontakt na jednotlivé zapisovatele dané okrskové volební komise bude zveřejněn na webových stránkách města Jirkov (www.jirkov.cz) od 3. října 2016, telefonní čísla na zapisovatele příslušné okrskové volební komise pro voliče budou funkční až od 13.00 hodin dne 7. 10. 2016.

Žádost o přenosnou volební schránku

Možnost hlasování do přenosné volební schránky