Menu
Město Jirkov
jirkov

Krizové linky v ČR

Linky důvěry v ČR

Ústí nad Labem

Spolek Spirála, Linka pomoci: 475 603 390  NONSTOP

+ Intervenční centrum: 475 511 811

Most

Linka duševní tísně: 476 701 444  NONSTOP

Skype: ldt.most

celostátní působnost:

Linka bezpečí

pro děti a mládež v krizových životních situacích: 116 111 NONSTOP a BEZPLATNĚ

- e-mail: pomoc@linkabezpeci.cz

- web: www.linkabezpeci.cz

Bílý kruh bezpečí

- linka určená obětem a svědkům trestných činů

- poradny: Brno, České Budějovice, Jihlava, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Plzeň, Praha

- diskrétně a bezplatně: 257 317 110 NONSTOP

- Web: www.bkb.cz

Dona linka

- celostátní linka krizové pomoci pro osoby ohrožené domácím násilím: 251 51 13 13 NONSTOP

- web: www.donalinka.cz

Magdalenium

- linka pro oběti domácího násilí: 776 718 459 NONSTOP

- e-mail: magdalenium2@volny.cz

- web: www.magdalenium.cz

Persefona

- linka pro oběti domácího násilí, sexuálního zneužívaní a znásilnění: 737 834 345, 545 245 996 (PO-PÁ)

- e-mail: domacinasili@persefona.cz, poradna@persefona.cz

- web: www.persefona.cz

ANTIKONCEPCE

Antikoncepční linka Cilestýna: 541 217 777

HIV A AIDS

HELP LINE AIDS: 234 118 584, 800 144 444

Česká společnost AIDS pomoc (ČSAP): 800 800 980 NONSTOP a BEZPLATNĚ

GAY & LESBI

GI Gay-Linka duševní tísně: 476 701 444 NONSTOP

DROGY A ZÁVISLOSTI

Poradenská linka PREV-CENTRUM, Praha: 233 355 459

Poradenská linka Drop IN, Praha: 222 221 431, 257 314 646

SENIOR LINKA

Senior telefon: 800 157 157 NONSTOP

ONKOLOGICKÁ ONEMOCNĚNÍ

Nádorová linka (poradenská a konzultační linka Ligy proti rakovině): 224 920 935

Aktualizováno: 8.11.2016