Menu
Město Jirkov
jirkov

Sociální služby - články, informace

Zobrazeno 31-53 ze 53
Rodinné mikrojesle v Jirkově

Rodinné mikrojesle v Jirkově

Datum: 6. 3. 2017

Od 1. února jsou v provozu rodinné mikrojesle. Provozovatelem a nositelem projektu je Archa 777.

Informace o možnosti čerpat jednorázovou pomoc při požáru

Informace o možnosti čerpat jednorázovou pomoc při požáru

Datum: 20. 2. 2017

Na základě požáru dne 18. února 2017 v bytovém domě na adrese Jirkov, Na Borku 1605 sdělujeme, že lidé zasaženi tímto požárem se mohou obrátit na kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR – Vinařická 1425, kontaktní osoba Mgr. Soňa Adamová – vedoucí oddělení hmotné nouze, SSP a dávek pěstounské péče (950 118 265). Dále se mohou obrátit přímo na Městský úřad v Jirkově, vedoucího OSVaŠ MěÚ Jirkov Mgr. Karla Bernta (601 338 858), sociální pracovnici Šárku Kozakovičovou, DiS. (731 059 339, 474 616 464).

Zkusíme to společně?

Zkusíme to společně?

Datum: 18. 10. 2016

V rámci prevence sociálně patologických jevů a komunitní práce s obyvateli sociálně vyloučené lokality Březenec 255 proběhla z iniciativy pracovníků odboru sociálních věcí a školství Městského úřadu v Jirkově dne 13. 10. 2016 akce "Zkusíme to společně?" s cílem podpořit dobré vztahy v komunitě, poskytnout jejím obyvatelům informace o prevenci sociálně patologických jevů, sociálních službách a zároveň uklidit okolí domu a výsadbou zeleně zlepšit kvalitu bydlení. Motivaci a aktivizaci obyvatel spolu se sociálními pracovníky města zajistili pracovníci Oblastní charity Most.

Senioři v Jirkově mohou pěstovat petržel či meduňku i z postele

Senioři v Jirkově mohou pěstovat petržel či meduňku i z postele

Datum: 5. 10. 2016

Tady máta, rozmarýn, bobkový list. A tamhle zase ženšen, oregano, meduňka… Senioři v Jirkově mají novou mobilní bylinkovou zahrádku. V úterý ji veřejnosti slavnostně představili v Domově pro osoby se zdravotním postižením U Dubu.

MěÚSS  - Den otevřených dveří

MěÚSS - Den otevřených dveří

Datum: 29. 9. 2016

Městský ústav sociálních služeb Jirkov se letos opět připojuje k celonárodní akci "Týden sociálních služeb", který se koná od 3 do 9. října 2016. Po celý týden se budou v MěÚSS Jirkov konat společenské akce připomínající potřebnost kvalitních sociálních služeb. Den otevřených dveří, při kterém Domov pro osoby se zdravotním postižením představí své aktivity, se koná 4. 10. 2016. Slavnostně otevřeme také bylinkovou zahrádku určenou pro seniory, která byla vybudována díky Nadačnímu fondu Veolia.

Senior klub v novém

Senior klub v novém

Datum: 16. 9. 2016

Po prázdninách zahájil Senior klub svou činnost v novém. Během letních měsíců se podařilo kompletně zrekonstruovat prostory nejvyužívanějšího velkého sálu. Došlo ke kompletní výměně podlahové krytiny, celkové výmalbě, výměně osvětlení a k montáži žaluzií. Prostory byly doplněny dobovými fotkami starého Jirkova. V této místnosti se odehrává hlavní společná činnost klubu - cvičení, přednášky, promítání, výtvarné i kulturní akce.

MěÚSS Jirkov - konference Nové přístupy v péči o seniory

MěÚSS Jirkov - konference Nové přístupy v péči o seniory

Datum: 13. 9. 2016

Městský ústav sociálních služeb Jirkov pořádá již tradiční vzdělávací akci určenou pro odbornou i laickou veřejnost s názvem "Nové přístupy v péči o seniory" dne 13. 9. 2016 v Jirkovském divadle.

Oslava 100. výročí narození v MěÚSS Jirkov

Oslava 100. výročí narození v MěÚSS Jirkov

Datum: 9. 6. 2016

Významného životního jubilea se 13. 6. dožívá klientka MěÚSS paní Františka Votavová. K významnému životnímu jubileu gratulujeme!

Charitativní veřejná sbírka

Charitativní veřejná sbírka

Datum: 7. 6. 2016

V týdnu od 6. 6. do 10. 6. můžete přinést věci, které jsou čisté, nerozbité, ale pro Vás již nepotřebné vždy od 8 do 20 hodin na adresu Centra sociálních služeb - Jirkov, Studentská 1242.

Původní český výukový systém iTřída bude pomahát v Jirkově

Původní český výukový systém iTřída bude pomahát v Jirkově

Datum: 6. 11. 2014

Pedagogové Městského gymnázia a Základní školy Jirkov se v rámci projektu Inkluze v Jirkově poprvé seznámili s výukovým systémem iTřída.

Úvodní konference projektu Inkluze v Jirkově

Úvodní konference projektu Inkluze v Jirkově

Datum: 5. 9. 2014

Ve středu 3. 9. 2014 proběhla úvodní konference projektu Inkluze v Jirkově, financovaného v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, jehož předkladatem je město Jirkov a partneři Městské gymnázium a Základní škola Jirkov a firma BOXED, s. r. o.

ČSST-10 nejčastějších mýtů o důchodech

ČSST-10 nejčastějších mýtů o důchodech

Datum: 14. 8. 2014

Důchody. Téma, o které se lidé zajímají. Přesto je spojeno s mnoha mýty a nejasnostmi. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) proto objasní nejčastější z nich, tentokrát takové, které se týkají výpočtu a výše důchodu.

Přijímací řízení na Městské gymnázium v Jirkově pro školní rok 2014/2015

Přijímací řízení na Městské gymnázium v Jirkově pro školní rok 2014/2015

Datum: 18. 2. 2014

Přihlášku podepsanou žákem a zákonným zástupcem je nutné odevzdat nebo zaslat na adresu nejpozději do 15.3.2014.
Více - viz. přiložený dokument

Odchod Agentury pro sociální začlenění z Jirkova

Datum: 18. 11. 2013

Po plánovaných třech letech ukončila vládní Agentura pro sociální začleňování intenzivní podporu devíti městům.

Kola pro Afriku

Kola pro Afriku

Datum: 18. 11. 2013

Město Jirkov se zapojilo v měsíci červnu do projektu společnosti Kola pro Afriku, o.p.s.

Raná péče pro rodiny dětí s postižením v Ústeckém kraji

Datum: 18. 11. 2013

Co je raná péče? Raná péče je sociální služba zaměřená na pomoc rodinám s dětmi raného věku (od narození do 7 let) se zdravotním postižením nebo ohroženým vývojem. Je poskytována prostřednictvím podpory rodiny a podpory vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby. Základem poskytovaných služeb jsou konzultace v klientských rodinách. Služba má terénní charakter – poradce, který s rodinou spolupracuje, dojíždí za rodinou do místa jejího bydliště a navštěvuje ji v domácím prostředí.

Krajský katalog sociálních služeb Ústeckého kraje v ostrém provozu

Datum: 18. 11. 2013

K 01. 04. 2013 došlo k předání elektronické verze katalogu sociálních služeb Ústeckého kraje firmou Asistenční centrum, a. s. Most, která byla zhotovitelem zástupcům odboru sociálních věcí krajského úřadu Ústeckého kraje.

Miniškolka v Jirkově

Miniškolka v Jirkově

Datum: 18. 11. 2013

Občanské sdružení Archa 777, Mateřské centrum a Miniškolka nabízí hlídání dětí

Poradenská služba na Úřadu práce ČR

Datum: 18. 11. 2013

Na Úřad práce v Chomutově, ul. Cihlářská 4107 můžete využít služeb bezplatného právního poradenství Oblastního inspektorátu práce. Jedná se o záležitosti, které se týkají např. výpovědí, odstupného, neplacení mzdy atp. Služba je bezplatná a můžete ji využít každou středu v měsíci kromě poslední středy v měsíci.

LINKA DUŠEVNÍ TÍSNĚ - pohotovost pro bolavou duši

Datum: 18. 11. 2013

Pro okamžitou, anonymní pomoc v tísnivé situaci lze kontaktovat Linku duševní tísně v Mostě, která je součástí nestátní, neziskové organizace Most k naději.

Na tel. číslo 476 701 444 můžete volat od 9:00 do 21:00 hodin.

Ocenění pro Jirkovské seniorky

Ocenění pro Jirkovské seniorky

Datum: 18. 11. 2013

jirkovské seniorky.jpg

Evropská Unie vyhlásila rok 2011 Rokem dobrovolníků. Stalo se tak z úcty k obětavé práci lidí, kteří dokáží nasadit svou energii a čas pro pomoc handicapovaných, nemocných a jinak potřebných.

TELEFONICKÁ KRIZOVÁ LINKA pro zdravotně postižené děti a mládež

TELEFONICKÁ KRIZOVÁ LINKA pro zdravotně postižené děti a mládež

Datum: 18. 11. 2013

Telefonická krizová linka pro zdravotně postižené děti a mládež provozovaná Společností pro sociální rehabilitaci občanů se zdravotním postižením PROSAZ:

DOMÁCÍ NÁSILÍ A JEHO OBĚTI

Datum: 18. 11. 2013

Domácí násilí je velmi rozšířený a současně nejméně kontrolovaný druh násilí a je pokládáno za poměrně zvláštní, samostatný fenomén. Mimořádnost přitom neplyne ani tak ze samotného násilí, ale spíš z toho, vůči komu a za jakých psychologických okolností je uplatňováno.

Zobrazeno 31-53 ze 53