Menu
Město Jirkov
jirkov

Osobní asistence MěÚSS

logo MěÚSSU Dubu 1562, 431 11 Jirkov

Kontakty:

tel 474 684 432, fax 474 684 308

email: info@meussj.cz

web: www.meussj.cz

Stručný popis

Tato terénní služba je poskytována klientům v jejich přirozeném prostředí a při činnostech, při kterých klient potřebuje výpomoc a rodinám s dětmi, jejich situace vyžaduje pomoc druhé osoby. Osobní asistenci nabízíme denně v dohodnuté době v časovém rozmezí od 07:00 hod. do 19:00 hod.

Zajišťujeme kromě základních služeb péče o vlastní osobu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování zájmů klientů i výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.

Osobní asistence