Menu
Město Jirkov
jirkov

KAS původní

logo KASChomutovská 409, 431 11 Jirkov

Kontakty:                                                

tel.: 725 456 347

e-mail: karbusova5@seznam.cz

kontaktní osoba: Milena Karbusová

provozní doba: pondělí až čtvrtek 13:30-16:00 hod

Stručný popis

Cílem Klubu aktivních seniorů je aktivizace seniorů v Jirkově. Posláním je pomoc seniorům, osobám v tíživé životní situaci, osobám osamělým s organizací volného času, v navazování kontaktů, začleňování do společnosti, umožněním jejich seberealizace účastí na kulturním životě, na výletech, zájezdech, besedách k různým tématům, účasti na výukách občanských vědomostí (např. finanční gramotnost, informační technologie).

Klub aktivních seniorů

Pravidelné aktivity Klubu aktivních seniorů

DO ODVOLÁNÍ SE PRAVIDELNÉ AKTIVITY RUŠÍ Z DŮVODU HAVÁRIE V KLUBU

     zkouška sboru  hudební odpoledne pedigování

  cvičení   trénink paměti  sklíčkování kamínkování

ZKOUŠKA PĚVECKÉHO SBORU (274.11 kB) - každé pondělí - od 14:00 hodin,

CVIČENÍ (255.25 kB) - každé úterý - od 14:00 hodin,

TRÉNINK PAMĚTI (136.57 kB) - každé 1. úterý v měsíci - 14:30

 - PŘEDNÁŠKY, SPOLEČNÉ VÝTVARNÉ PRÁCE, KULTURNÍ AKCI, STOLNÍ HRY, PROMÍTÁNÍ (aktivity se budou střídat) - každé další úterý - 14:30

SKLÍČKOVÁNÍ, KAMÍNKOVÁNÍ (401.53 kB) - každý 2. a 4. čtvrtek v měsíci - 13:30

PEDIGOVÁNÍ (610.13 kB) - každá 2. a 4. středa v měsící - 13:00

HUDEBNÍ ODPOLEDNE (267.55 kB) - každou 1. a 3. středu v měsíci -14:00

Harmonogram pravidelných aktivit

pravidelné aktivity 2022

Pravidelné aktivity v klubu v roce 2022 (947.03 kB)

Kromě pravidelných aktivit Klubu aktivních seniorů jsou organizovány společenské akce se zpěvem, promítáním snímků z našich akcí (výletů, pobytových dovolených atd.). Nejméně dvakrát ročně je uspořádán poznávací zájezd v rámci Ústeckého kraje. V měsíci září je pak pro zájemce realizován týdenní pobyt v některém rekreačním zařízení.

Slevy pro členy Klubu aktivních seniorů

slevy pro členy KAS

Slevy pro členy KAS (109.71 kB)

Hymna jirkovských seniorů

(text na hudbu lidové písně "Čerešničky, čerešně")

hymna jirkovských seniorů

Upozornění:

Koná-li se akce mimo klub, je pro ostatní aktivity uzavřen. Sledujte pečlivě akce na plakátech.

AKCE NA MĚSÍC - DUBEN 2022

Harmonogram - duben 2022 (560.92 kB)

5. dubna - trénink paměti od 15 hodin

12. dubna - tvoření velikonočních dekorací od 15 hodin

15. dubna - vycházka na Červený Hrádek - sraz ve 13 hodin před poliklinikou

19. dubna - přednáška ing. Moravce - "Nejdražší mince světa" od 15 hodin

26. dubna - originální představení BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU od 14.30

29. dubna - jedeme regionální dopravou do Strupčic - sraz ve 12.30 na autobusovém nádraží

+ pravidelné aktivity (informace + plakátky výše)

harmonogram duben 2022

VÝZVA

Zveme všechny jirkovské seniory mezi nás, určitě si každý najdete svou oblast, která vás baví a najdete tak své nové kamarády. Je to lék pro tělo i pro duši - PŘIJĎTE MEZI NÁS.

JIRKOVSKÉ SENIORKY

Při Klubu aktivních seniorů rozvíjí svou činnost pěvecký sbor JIRKOVSKÉ SENIORKY. Členky sboru jsou zároveň členkami Klubu. Sbor existuje od roku 2001 a za tu dobu uskutečnil více než stovku svých veřejných vystoupení, nejen v našem městě, ale v rámci celého Ústeckého kraje. V roce 2012 byl náš sbor oceněn za dobrovolnickou činnost. Ukončený rok, byl vyhlášen Evropskou unií ROKEM DOBROVOLNÍKŮ. Ocenění jsme si my, všechny členky sboru, přebíraly z rukou význačných osobností na Ministerstvu práce a sociálních věcí v Praze. Dostaly jsme diplomy a medaile.

Našim posláním je předávat radost ze zpěvu širokému okolí a ukázat tak ostatním, že zpěv je lékem proti starostem. Navštěvuje nejčastěji pobytová zařízení pro seniory v rámci kraje. Snažíme se zapojit babičky a dědečky do našeho zpěvu a když pak uroní slzičku, je vidět, že to naše zpívání mělo úspěch. V současné době má sbor 24 členů, sbormistryní je  Mgr. Eva Steinbachová.Senior klub

Pokud budete mít zájem o naše pěvecké vystoupení, kontaktujte:

Hana Štochlová,
e-mail: hstochlova@seznam.cz,
tel: 604 913 968.

web: jirkovske-seniorky.webnode.cz

Hledáme posily do našeho sboru. Přijďte mezi nás. Zkoušíme každé pondělí od 14:00 hod. v Klubu aktivních seniorů na adrese: 
ul. Chomutovská 409 v Jirkově.

Fotografie z činnosti Klubu aktivních seniorů

www.seniorklubjirkov.rajce.net

společné foto Senior klub 2018

zahradní posezení 2018

Související dokumenty