Menu
Město Jirkov
jirkov

Senioři, osoby zdravotně znevýhodněné

Pracovní skupina komunitního plánování pro seniory a zdravotně znevýhodněné osoby

Kontakt

Mgr. Šulcová Eva 
manažer pracovní skupiny seniory a zdravotně znevýhodněné osoby
tel.:  474684431
e-mail:  sulcova@meussj.cz

Termíny jednání

Minimálně 2 x ročně, v měsících květnu a listopadu a dále dle potřeby, zpravidla v zasedací místnosti Městského úřadu, nám. Dr. E. Beneše 1, Jirkov , čas bude vždy upřesněn na pozvánce

Organizace zapojené do komunitního plánování

Pracovní skupina komunitního plánování pro seniory a zdravotně znevýhodněné osoby

 • Mgr. Eva Šulcová – ředitelka MěÚSS Jirkov
   
 • Bc. Blanka Sawruková – OSVaŠ MěÚ Jirkov
   
 • Milena Karbusová – Klub aktivních seniorů Jirkov
   
 • Danuše Kolářová – komise pro občanské záležitosti
   
 • Michal Šáda – zastupitel, vedoucí DD a DPS Mládežnická
   
 • Fedor Kucer – Důstojný život
   
 • Mgr. Martin Řehůřek – ředitel MěP Jirkov

Proč se účastní komunitního plánování...

Mgr. Eva Šulcová – ředitelka MěÚSS Jirkov

Komunitní plánování má ve světě dlouhodobou tradici. Je jedním z nástrojů, jak ne jen získávat informace o  potřebách občanů, ale zároveň je prostředkem, pomocí kterého lze tyto potřeby zapracovávat do strategických cílů měst a obcí. 

Ve své práci se dnes a denně setkávám s potřebami seniorů  a lidí se zdravotním postižením. Právě komunitní plánování je dle mého názoru jednou z možností, díky které  lze zapojit do pomoci a podpory výše uvedených spoluobčanů i  ostatní veřejnost. Jsem přesvědčena, že jedním z předpokladů rozvoje demokratické společnosti je solidarita a ochota pomáhat. Aby pomoc a ochota pomáhat  byli efektivní, je   nutné  plánovat co, kdy, jak a za kolik finančních prostředků je reálné uskutečnit. Byla bych ráda,  aby se získané  informace a zkušenosti podařilo předat odpovědným činitelům tak, aby to vše zahrnuli do svých dlouhodobých plánů a vizí.   

Jednací řád PS senioři, zdravotně znevýhodnění