Menu
Město Jirkov
jirkov

Ohrožení sociálním vyloučením

Pracovní skupina komunitního plánování pro  ohrožené sociálním vyloučením

Kontakt

Zuzana Horčíková
manažer pracovní skupiny pro osoby ohrožené sociálním vyloučením
tel.:  773 770 285
e-mail:   zuzana_horcikova@armadaspasy.cz 

Termíny jednání

Minimálně 2 x ročně, v měsících květnu a listopadu a dále dle potřeby, zpravidla v zasedací místnosti Městského úřadu, nám. Dr. E. Beneše 1, Jirkov , čas bude vždy upřesněn na pozvánce

Organizace zapojené do komunitního plánování
 

 • Mgr. Karel Bernt – OSVaŠ MěÚ Jirkov
   
 • PhDr. Zdeněk Hejna - Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště Jirkov
   
 • Mgr. Martin Reihs - Městské gymnázium a Základní škola Jirkov
   
 • Zuzana Horčíková, DiS. - Armáda spásy ČR
   
 • Mgr. Barbora Šmídová - Sociální poradna Městského ústavu sociálních služeb Jirkov
   
 • Michal Auersvald - Oblastní charita Most
   
 • Mgr. Martin Řehůřek - Policie České republiky, obvodní oddělení Jirkov
   
 • Martin Vršan – preventista Městská policie Jirkov
   
 • Renata Adamová - o.s. Světlo
   
 • Mgr. Renata Kubátová – Probační a mediační služba ČR
   
 • Mgr. Šárka Kröhanová – zastupitelka, učitelka Základní školy v Nerudově ulici Jirkov

Proč se účastní komunitního plánování...

Zuzana Horčíková, Armáda spásy ČR

Komunitního plánování se účastním, neboť se chci aktivně podílet na řešení problémů, vyplývajících ze špatné sociální situace některých občanů města Jirkova, zejména pak občanů žijících v sociálně vyloučených lokalitách . Dále bych ráda navázala užší spolupráci s ostatními organizacemi , které ve městě působí v rámci sociální problematiky, či prevence kriminality a zároveň poskytla naše dosavadní zkušenosti získané dlouholetou praxí na poli sociálních služeb.  

Jednací řád PS Ohrožení sociálním vyloučením