Menu
Město Jirkov
jirkov

Děti, mládež, rodina

Pracovní skupina komunitního plánování pro děti, mládež, rodinu

Kontakt

Daňková Dagmar
manažer pracovní skupiny pro děti, mládež a rodinu
tel.: 604 978 882
e-mail:  mcjirkov@seznam.cz

Termíny jednání

Minimálně 2 x ročně, v měsících dubnu a říjnu a dále dle potřeby, zpravidla v zasedací místnosti Městského úřadu, nám. Dr. E. Beneše 1, Jirkov , čas bude vždy upřesněn na pozvánce

Organizace zapojené do komunitního plánování
 

 • Dagmar Daňková – o.s. Archa 777 Jirkov
   
 • Vlasta Štochlová – Mateřská škola  Jirkov
   
 • Dana Jurštaková – místostarostka  města Jirkov
   
 • Mgr. Ludmila Bryndová –  1. ZŠ Budovatelů  Jirkov
   
 • Jandová Blanka DiS – OSPOD MM Chomutov
   
 • Mgr. Lenka Havlíková –  Městské Gymnázium a Základní škola  Jirkov
   
 • Bc. Klára Handlová -  Armáda spásy ČR
   
 • Mgr. Eva Reicheltová – OSVaŠ MěÚ Jirkov
   
 • Ing. Viera Avakjanová  – tajemnice MěÚ Jirkov
   
 • Mgr.. Soňa Adamová – Úřad práce ČR,  KOP Jirkov
   
 • Mgr. Fryč Bedřich - ředitel KVIZ Jirkov
   
 • Zdeňka Bolomská - ředitelka DDM Paraplíčko
   
 • Bc. Jaroslava Vorlová, DiS. - preventistka MěP Jirkov

Proč se účastní komunitního plánování …

Dagmar Daňková, o. s. Archa 777

Díky komunitnímu plánování se naší organizaci otevřely dveře ke spolupráci s ostatními organizacemi pracujícími v našem městě. Společné sdílení nápadů a řešených otázek s ostatními lidmi ze sociální oblasti mne obohacuje a jejich zkušenosti nás posouvají v naší práci pro lidi ve městě. Úzká spolupráce s MěÚ Jirkov - odborem sociálních věcí a školství je pro nás klíčová. Věřím, že má smysl pro každého z nás, nevidět problematiku rodin s dětmi jen z úhlu svého pohledu, ale díky spolupráci a vzájemnému sdílení nahlédnout do problematiky širším pohledem. Mne osobně něco vnitřně pohání k pomoci řešit potřeby druhých.

Jednací řád PS Děti, mládež, rodina