Menu
Město Jirkov
jirkov

Centrum pro dětský sluch TAMTAM, o. p. s.

logo tamtam

Raná péče

Dnem 24. 9. 2020 se rodina žijící na území města Jirkova stala uživatelem služeb Rané péče Čechy Centra pro dětský sluch Tamtam, o. p. s.

V rámci této služby jsou rodině vychovávající dítě se sluchovým postižením ve věku do 7 let poskytovány pravidelné konzultace odborného poradenského pracovníka v domácím prostředí, zaměřené na podporu rodiny, rozvoj dovedností dítěte (zejména sluchového vnímání) a jejich vzájemné komunikace.

Služby mají preventivní charakter, jejich cílem je minimalizovat vliv postižení dítěte na další běžný chod rodiny a pozitivně ovlivňovat budoucí zařazení dítěte do běžné vrstevnické skupiny dětí v předškolním a školním zařízení.

Raná péče Čechy je registrovanou službou sociální prevence MPSV (§ 54 raná péče, identifikátor 5002625) dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a zařazena do sítě sociálních služeb Ústeckého kraje. Klientům je služba poskytována bezplatně.
Kontakt:
Raná péče Čechy
Centrum pro dětský sluch Tamtam, o. p. s.
Hábova 1571, 155 00 Praha 5 – Stodůlky
Tel: +420 251 510 744, 734 235 687
E-mail: ranapececechy@tamtam.cz

Službu provozuje:

Rejstřík poskytovatelů sociálních služeb: