Menu
Město Jirkov
jirkov

Výsledky veřejných zakázek od roku 2017

Město Jirkov zveřejňuje všechny výsledky hodnocení nabídek na veřejné zakázky realizované městem Jirkovem tak, aby byly dodrženy zásady transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Na těchto stránkách se jedná především o zveřejňování výsledků veřejných zakázek malého rozsahu. Zakázky zadávané v podlimitním nebo nadlimitním režimu jsou zveřejňovány na profilu zadavatele - město Jirkov.

Veřejné zakázky 2022

02-22 Oprava sociálního zařízení MŠ Mašinka

2-2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 407,92 kB

03-22 Výměna elektroinstalace v objetku 3.ZŠ

3-2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 419,33 kB

04-22 Pořízení nových nástrojů komunikace s veřejností města Jirkov

4-2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 415,98 kB

05-22 Oprava sociálního zařízení v objektu 1.ZŠ

5-2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 408,8 kB

07-22 Vybudování nové lávky na Březenci, Jirkov

7-2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 414,88 kB

07-22 Vybudování nové lávky na Březenci, Jirkov – objekt SO 201 – Lávka

7-2022 II.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 209,81 kB

08-22 Vybudování nových parkovacích míst v ulici Karla Popelky k.ú. Jirkov

8-2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 403,94 kB

14-22 Vybudování nové lávky na Březenci, Jirkov - objekt SO 201 - Lávka

14-2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 398,48 kB

16-22 Dodání multifunkce pro Městský úřad Jirkov, stavební úřad

16-2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 219,92 kB

18-22 DDM Jirkov – oprava podlahy v tanečním sále

18-2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 393,17 kB
Zobrazeno 1-20 ze 324