Menu
Město Jirkov
jirkov

Územní plán

Zpráva o uplatňování územního plánu sídelního útvaru Chomutov Jirkov

logo pdfZpráva o uplatňování územního plánu sídelního útvaru Chomutov Jirkov (1.1 MB)

 


Změna č. 12 územního plánu sídelního útvaru Jirkov
  • vydaná dne 24. 6. 2020 s nabytím účinnosti dne 18. 8. 2020
  • pořizovatel: Městský úřad Jirkov, smluvně zastoupený Bc. Jaromírem Trtíkem (www.trtik.net)
  • zpracovatel: HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r. o.

logo pdfVeřejná vyhláška - oznámení o vydání změny č. 12 územního plánu sídelního útvaru Jirkov

logo pdfTextová část vč. odůvodnění a srovnávacího textu

logo pdfI.1 Výkres základního členění území

logo pdfI.2a Hlavní výkres

logo pdfI.3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

logo pdfII.1 Koordinační výkres

logo pdfII.2 Výkres širších vztahů

logo pdfII.3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

 


Úplné znění územního plánu sídelního útvaru Jirkov po vydání změny č. 12


logo pdfÚdaje o vydané změně č. 12 ÚP sídelního útvaru Chomutov Jirkov

logo pdfÚZ12 I.0 Textová část

logo pdfÚZ12 I.1 Výkres základního členění území

logo pdfÚZ12 I.2 Hlavní výkres

logo pdfÚZ12 I.3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

logo pdfÚZ12 II.1 Koordinační výkres


 

Nový územní plán

logo pdfOznámení o vydání územního plánu Jirkov Typ: PDF dokument, Velikost: 691.49 kB

logo pdfVydání Územního plánu Jirkov pro katastrální území Jirkov, Březenec, Jindřišská, Červený Hrádek u Jirkova formou opatření obecné povahy č. 1/2024 Typ: PDF dokument, Velikost: 628.61 kB

 

logo pdfJirkov_NÁVRH.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 3.25 MB

logo pdfJirkov_ODŮVODNĚNÍ.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 9.34 MB

logo pdfJirkov_ODŮVODNĚNÍ_Příloha č1.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 531.21 kB

logo pdfJirkov_ODŮVODNĚNÍ_Příloha č2.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 1.16 MB

logo pdfJirkov_ODŮVODNĚNÍ_Příloha č3.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 7.76 MB

logo pdfJirkov_ODŮVODNĚNÍ_Příloha č4.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 955.29 kB

logo pdfJirkov_URÚ.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 2.11 MB

logo pdfJirkov_URÚ-NATURA.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 1.97 MB

logo pdfJirkov_URÚ-SEA.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 5.83 MB

logo pdfN1_Základní členění území.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 1.13 MB

logo pdfN2_Hlavní výkres.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 2.11 MB

logo pdfN3_Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 806.92 kB

logo pdfN4_Koncepce dopravní a technické infrastruktury.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 1.47 MB

logo pdfN5_Schéma vymezení urbánních lokalit.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 888.11 kB

logo pdfO1_Koordinační výkres.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 3.76 MB

logo pdfO2_Širší vztahy.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 66.04 MB

logo pdfO2_Širší vztahy_komprimováno.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 2.59 MB

logo pdfO3_Výkres předpokládaných záborů půdního fondu.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 2.23 MB

logo pdfO4_Rozvoj ve vztahu k původní koncepci.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 740.87 kB

 


Bližší informace k platnému územním plánu sídelního útvaru Chomutov - Jirkov budou podány na Stavebním úřadu a životním prostředí Městského úřadu Jirkov - Bc. Lucie Součková.

 


ikona informaceArchiv územních plánů Jirkov