Menu
Město Jirkov
jirkov

Územní plán

Územní plán


Zpráva o uplatňování územního plánu sídelního útvaru Chomutov Jirkov

logo pdfZpráva o uplatňování územního plánu sídelního útvaru Chomutov Jirkov (1.1 MB)

odkaz na webu města Chomutova:

https://www.chomutov-mesto.cz/?download=_/i.000351/zprava-o-uplatnovani-m-sto-jirkov.pdf

 

 

 

Návrh územního plánu Jirkov pro veřejné projednání 20. 10. 2021

logo pdfOznámení konání veřejného projednání návrhu územního plánu Jirkov (1.35 MB)

 

logo pdfJirkov_NÁVRH (2.16 MB)

logo pdfJirkov_ODŮVODNĚNÍ (2.78 MB)

logo pdfJirkov_ODŮVODNĚNÍ_Příloha č1 (526.07 kB)

logo pdfJirkov_ODŮVODNĚNÍ_Příloha č2 (1.16 MB)

logo pdfJirkov_ODŮVODNĚNÍ_Příloha č3 (693.58 kB)

logo pdfJirkov_ODŮVODNĚNÍ_Příloha č4 (955.29 kB)

logo pdfJirkov_URÚ (1.88 MB)

logo pdfJirkov_URÚ-NATURA (1.97 MB)

logo pdfJirkov_URÚ-SEA_úprava 2021-04 (5.81 MB)

logo pdfN1_Základní členění území (1.07 MB)

logo pdfN2_Hlavní výkres (2.03 MB)

logo pdfN3_Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření (774.15 kB)

logo pdfN4_Koncepce dopravní a technické infrastruktury (1.43 MB)

logo pdfN5_Schéma vymezení urbánních lokalit (861.1 kB)

logo pdfO1_Koordinační výkres (3.78 MB)

logo pdfO2_Širší vztahy (52.89 MB)

logo pdfO3_Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (2.21 MB)

logo pdfO4_Rozvoj ve vztahu k původní koncepci (704.3 kB)

 


ikona informace

 

Veřejné projednání návrhu územního plánu Jirkov se bude konat 20. 10. 2021 od 16 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Jirkov

 


 
Úplné znění územního plánu sídelního útvaru Jirkov po vydání změny č. 12

logo pdfÚdaje o vydané změně č. 12 ÚP sídelního útvaru Chomutov Jirkov

logo pdfÚZ12 I.0 Textová část

logo pdfÚZ12 I.1 Výkres základního členění území

logo pdfÚZ12 I.2 Hlavní výkres

logo pdfÚZ12 I.3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

logo pdfÚZ12 II.1 Koordinační výkres

 

 


Změna č. 12 územního plánu sídelního útvaru Jirkov

Vydaná dne 24.6.2020 s nabytím účinnosti dne 18.8.2020

Pořizovatel: Městský úřad Jirkov, smluvně zastoupený Bc. Jaromírem Trtíkem (www.trtik.net)

Zpracovatel: HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r. o.

 

 
 
 

Platný územní plán po 11. změně

Původní územní plán sídelního útvaru byl schválen v r. 1996 (26. 6. 1996 ZM Chomutov, usnesení 078/96 a 27. 6. 1996 ZM Jirkov, usnesení č. I.) a jeho platnost byla určena do r. 2010.

2. změna územního plánu sídelního útvaru Chomutov - Jirkov byla schválena v r. 2001 (25. 4. 2001 ZM Chomutov, usnesení č. 068/01 a 25. 4. 2001 ZM Jirkov, usnesení č. V.) s platností do r. 2010. Tato změna byla provedena na základě rozvoje města a požadavků občanů vymezit nové funkční využití ploch v jejich vlastnictví, nacházejících se ve městě Jirkově a obcích Vinařice, Březenec, Č. Hrádek a Jindřišská.

3. změna územního plánu - průmyslová zóna Jirkov - Otvice byla schválena v r. 2002 (24. 4. 2002 ZM Jirkov, usnesení č. XIX) s platností do r. 2010. Město Jirkov se toto změnu rozhodlo pořídit na základě zvyšujícího se počtu nezaměstnaných a nedostatku pracovní příležitosti ve městě.

4. a 5. změnu územního plánu sídelního útvaru Chomutov - Jirkov pořídilo město Chomutov (4. změna dne 28. 4. 2003 schválena společným ZM Chomutov + Jirkov, usnesení č. 067/03).

Na základě požadavků občanů a podnikatelských subjektů byly v roce 2006 projednány a schváleny zastupitelstvem 6. (1. 2. 2006 ZM Jirkov, usnesení č. XXV.) a 8. (21. 12. 2006 mimořádné ZM Jirkov, usnesení č. I.) změna územního plánu.

7. změnu pro území Jirkova a Chomutova pořizoval Chomutov (schváleno 11. 12. 2006 ZM Chomutov, usnesení 028/06-N a 29. 11. 2006 ZM Jirkov, usnesení č. XX)

9. změna územního plánu nebyla realizována.

10. změnu územního plánu pořizoval Magistrát Chomutov (usnesení zastupitelstva č. 134 ze dne
21. 9. 2009)

11. změnu územního plánu schválilo Zastupitelstvo města Jirkova na 3. jednání dne 30. 3. 2011, číslo usnesení 37/3/ZM/2011.

Funkční využití

logo pdfFunkční po 11 změně-Jirkov-11ZM  (16MB)

funkční po 11 změně

logo pdfOZV 4/2001 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Chomutov a Jirkov (658.47 kB)

logo pdfTabulka funkčního využití - aktuální znění

Vydání 11logo pdf. změny ÚP - opatření obecné povahy

logo pdfTitulní strana s doložkou

logo pdfNávrh-Jirkov-11ZM

logo pdfZákladní-Jirkov-11ZM

logo pdfHlavní-Jirkov-11ZM

logo pdfKoordinační-Jirkov-11ZM

logo pdfZeměd-Jirkov-11ZM

logo pdfŠirší-Jirkov-11ZM
 

Na základě ustanovení §188 zákona 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), který ukládá aktualizovat nebo pořídit nový územní plán obce do 31.12.2022, zastupitelstvo města Jirkova na svém 3. jednání dne 30. 3. 2011 usnesením číslo 38/3/ZM/2011 rozhodlo o pořízení územního plánu města Jirkov.

Bližší informace k platnému územním plánu sídelního útvaru Chomutov - Jirkov budou podány na Stavebním úřadu a životním prostředí Městského úřadu v Jirkově - Ing. Kášová, tel. 474 616 431.