Menu
Město Jirkov
jirkov

Strategický plán rozvoje města

Strategický plán rozvoje města


 

Město Jirkov připravuje dokument Strategický plán rozvoje města Jirkova pro období 2022 - 2031.

 

letecký pohled na město

 Můžete se přímo podílet na tvorbě koncepčního dokumentu, který ovlivní život v našem městě.
 


 

Strategický plán rozvoje města je jedním z důležitých dokumentů města, který se zabývá dlouhodobým vývojem města. Dokument pro město Jirkov zpracovává společnost Moore Advisory CZ s.r.o. ve spolupráci  s odbornými pracovními skupinami  vytvořenými  z politických představitelů města, zástupců jednotlivých odborů MěÚ Jirkov a zástupců podnikatelské sféry  působících na území města. Dokument se skládá z analytické, návrhové a implementační části.

 

V rámci veřejného projednání bude zástupci společnosti Moore Advisory CZ s.r.o. představena aktuální podoba dokumentu. V další části projednání bude poskytnut prostor pro občany vznést námitky a dotazy.

 


Zveme Vás tímto

na veřejné projednání dokumentu

Strategický plán rozvoje města Jirkova pro období 2022 - 2031
 

KDY: ve středu 18. května 2022 od 15 hodin

KDE: v zasedací místnosti Městského úřadu v Jirkově.


 

Pracovní verze dokumentu k připomínkování a k veřejnému projednání:


logo pdfStrategický plán rozvoje města Jirkova pro období 2022 - 2031 (5.06 MB)

 


Připomínky k dokumentu lze vznést na veřejném projednání nebo zaslat e-mailem na adresu j.endischova@jirkov.cz.
 

Lhůta pro připomínkování končí ve čtvrtek 19. května 2022 ve 23:59.