Menu
Město Jirkov
jirkov

Jirkované sobě 2019

Všechny podněty a nápady, které lidé letos podali v rámci nového projektu "Jirkované sobě", jenž je obdobou participativního rozpočtu, posoudili odborní pracovníci městského úřadu. Zhodnotili zejména jejich proveditelnost a také to, jestli předkladatelé splnili všechna předepsaná kritéria.

Projekty, které postoupily do hlasování zde uvádíme a veřejnosti byly představeny ve středu 12. června  v zasedací místnosti Městského úřadu.

 

ilustrační foto - lodička

 

ilustrační foto - stezka bosou nohou

 

ilustrační foto - AED
Lodičky na zámeckém rybníku
Stezka bosou nohou
Defibrilátor
     

 

ilustrační foto - gril

 

ilustrační foto - cvičicí stroje

 

ilustrační foto - maketa
Veřejné místo pro grilování
Cvičicí stroje pro seniory
Policie v akci

Vybírat z této šestice a hlasovat pro vybraný projekt mohli občané Jirkova (každý občan měl jeden hlas) do 30. června 2019.

Výsledky hlasování byly předloženy Radě města Jirkova dne 8. 7. 2019.

Nejvíce hlasů od občanů, a tedy první pozici, získal Venkovní rehabilitační koutek pro seniory, za ním se v následujícím pořadí umístily tyto projekty: Automatický externí defibrilátor, Lodičky na zámeckém rybníku, Stezka bosou nohou, Veřejné místo pro grilování a Policie v akci (maketa dopravního policisty).

Radní nyní uložili příslušným odborům a organizacím tyto projekty realizovat. Podle pravidel mají být podané návrhy zařazované do seznamu vítězných projektů, a to až do vyčerpání určené finanční částky. Pokud by se jednalo o projekt, jehož příprava si vyžádá delší čas, má být letos provedena jen příprava a jeho samotné uskutečnění bude zahrnuté do rozpočtu města na příští rok.

Do programu Jirkované sobě město letos vyčlenilo jeden milion korun.