Menu
Město Jirkov
jirkov

Cvičicí stroje pro seniory

ilustrační foto - cvičicí strojePopis:

Vybudování venkovního koutku v areálu zahrady MěÚSS na Mládežnické zahrnujícího nákup 7 ks venkovních posilovacích strojů, terénní úpravy a vybudování přístupové cesty od branky ke strojům. Stroje byly vybrány po konzultaci s rehabilitačními pracovnicemi.

Náklady:

Celkem 400 tis Kč

  • 7 posilovacích strojů 198 tis Kč
  • Instalace strojů, terénní úpravy, vybudování přístupové cesty 202 tis Kč

Cíl projektu:

Umožnit aktivním klientům (a nejen jim, ale i jejich rodinným příslušníkům a návštěvníkům) provádět rehabilitaci v rámci jejich sil a možností. Používáním rehabilitačních strojů mohou udržovat svoji kondici, zpomalit zhoršování nemocí a tím žít lepší a kvalitnější život. Na strojích spolu s klienty mohou cvičit i jejich rodinní příslušníci, což posílí sociální vazby a rozšíří možnosti vyžití.
Vyjádření odborů MěÚ:

Dle vyjádření ředitelky MěÚSS Mgr. Šulcové s žadatelkou projekt konzultovali, s návrhem souhlasí. Aby byl projekt pro veřejnost, zveřejní otevírací dobu a umožní pouštět i veřejnost po domluvě na recepci.