Menu
Město Jirkov
jirkov

Operační proogram Životní prostředí 2021-2027

logo


Fotovoltaika v objektu MěÚSS U Dubu, ve městě Jirkov
CZ.05.01.02/01/22_011/0001305

  • Realizace 2024-2025
  • Předpokládané celkové výdaje:     3 906 585,49 Kč
  • Dotace EU:                                    2 929 939,12 Kč      

Předmětem projektu je pořízení FVE na střechu objektu MěÚSS U Dubu, ve městě Jirkov sloužící jako Domov pro osoby se zdravotním postižením. FVE bude ve střešním provedení o celkovém instalovaném výkonu 93,96 kWp bez akumulace elektrické energie do baterií. Energie bude sloužit pro vlastní potřebu, přebytky půjdou do sítě.

 Fotovoltaika v objektu MěÚSS Mládežnická, ve městě Jirkov
CZ.05.01.02/01/22_011/0001306

  • Realizace 2024-2025
  • Předpokládané celkové výdaje:     2 917 109,61 Kč
  • Dotace EU:                                    2 187 832,20 Kč      

Předmětem projektu je pořízení FVE na střechu objektu MěÚSS Mládežnická, ve městě Jirkov sloužící jako Domov pro seniory. FVE bude ve střešním provedení o celkovém instalovaném výkonu 68,85 kWp bez akumulace elektrické energie do baterií. Energie bude sloužit pro vlastní potřebu, přebytky půjdou do sítě.