Menu
Město Jirkov
jirkov

Operační program Zaměstnanost

logo OPZ

Přívětivé a otevřené město Jirkov

CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016757

Realizace 2021 – 2023

Předpokládané celkové výdaje:    2 908 650,-   Kč

Dotace EU:                                 2 472 352,50 Kč      

Státní rozpočet:                             280 865,50 Kč   

Cílem projektu je zvýšit kvalitu a efektivitu fungování Městského úřadu Jirkov prostřednictvím posílení a zkvalitnění komunikace s veřejností. Za tímto účelem bude v rámci projektu vytvořena komunikační strategie města a dojde k její pilotní implementaci, budou pořízeny nové moderní komunikační nástroje pro dálkovou komunikaci s veřejností a dojde k posílení znalostí a dovedností pracovníků Městského úřadu Jirkov v oblasti komunikace s vazbou na pořizované nástroje.

V rámci projektu budou realizovány následující klíčové aktivity:

  • Zpracování dokumentu s pracovním názvem "Komunikační strategie města Jirkova"
  • Pořízení nových nástrojů komunikace s veřejností
  • Vzdělávání a rozvoj vybraných pracovníků městského úřadu v oblasti komunikace
  • Pilotní implementace Komunikační strategie města Jirkova.

Asistenti prevence kriminality v Jirkově

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0011363

Realizace 2019 – 2022

Předpokládané celkové výdaje:    6 107 8/00,-  Kč

Dotace EU:                                 5 191 630,-  Kč      

Státní rozpočet:                            610 780,-  Kč   

Hlavním cílem projektu je snížit míru sociálního vyloučení obyvatel města Jirkova zaměstnáním 6 osob z cílové skupiny na pozicích asistentů prevence kriminality (APK), jejich odborným vedením mentorem a průběžným vzděláváním.

Prostřednictvím jejich činnosti realizované v těsné spolupráci pak projekt naplní další dílčí cíle tj. zvýšení pocitu bezpečí v těchto lokalitách, ale i v dalších částech města Jirkova. Dále dojde ke snížení počtu přestupků proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a vandalismu. Prostřednictvím osobní znalosti komunity a místního prostředí předcházet sousedským sporům.

Specifické cíle projektu:

  1. Snížit míru kriminality, konkrétně přestupků proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a vandalismu o 10%.
  2. Zaměstnat při MěP Jirkov 6 osob z řad nezaměstnaných a osob ohrožených na trhu práce, zvýšit jejich sociální a pracovní kompetence.
  3. Posílit kapacity MěP Jirkov, rozšířit hlídkové pokrytí města, a tím zvýšit objasněnost latentní kriminality a přestupkové činnosti.
  4. MěP Jirkov přiblížit více občanům města Jirkova včetně vyloučených lokalit a posílit její důvěru. 
  5. Rozšířit spolupráci subjektů působících v rámci komunity v oblasti prevence kriminality.