Menu
Město Jirkov
jirkov

Národní plán obnovy na období 2021 - 2027 - Ministerstvo zemědělství

Pilíř 2:  Fyzická infrastruktura a zelená tranzice

2.6  Ochrana přírody a adaptace na klimatickou změnu

Investice: Drobné vodní toky a malé vodní nádrže

Financováno Evropskou unií

 

 

 

Národní plán obnovy logo Ministerstvo zemědělství logo

Projekt:  Revitalizace Ovčího rybníka
je financován Evropskou unií – NextGenerationEU v rámci programu Ministerstva vnitra Plán národní obnovy.  
129 393 1016

Realizace:  2021 - 2022
 Předpokládané celkové výdaje:  4 912 049,00  Kč
Dotace:                                         2 000 000,00  Kč  
Cíl akce:  Zajištění bezpečnosti vodního díla a zlepšení akumulační schopnosti nádrže.
V rámci realizace projektu dojde odstranění sedimentů, odstranění břehových porostů narušujících stabilitu hráze, zvýšení nivelety a opevnění  hráze, vybudování nového bezpečnostního přelivu, spodní výpusti a nátoku do obory. Cílem projektu  je zajištění bezpečnosti vodního díla a zlepšení akumulačních schopností nádrže.
Projekt se zabývá revitalizací rybníka, který se nachází u obce Boleboř v blízkosti Obory Červený Hrádek.

 

Projekt:  Revitalizace rybníka V Díře
je financován Evropskou unií – NextGenerationEU v rámci programu Ministerstva vnitra Plán národní obnovy.  
129 393 1017

Realizace 2021 - 2022
 Předpokládané celkové výdaje:  3 145 264,80  Kč
Dotace:                                         1 602 000,00 Kč  
 Cíl akce:  Zajištění bezpečnosti vodního díla a zlepšení akumulační schopnosti nádrže.
V rámci realizace projektu dojde odstranění sedimentů, odstranění břehových porostů narušujících stabilitu hráze, vyrovnání a zvýšení nivelety a zpevnění koruny  hráze, vybudování nového  bezpečnostního přelivu, oprava spodní výpusti. Cílem projektu  je zajištění bezpečnosti vodního díla a zlepšení akumulačních schopností nádrže. Projekt se zabývá revitalizací rybníka, který se nachází v obci V Díře.
 
Projekt:  Revitalizace rybníka Hřebíkárna
je financován Evropskou unií – NextGenerationEU v rámci programu Ministerstva vnitra Plán národní obnovy.  
129 393 1018

Realizace 2021 - 2022
 Předpokládané celkové výdaje:  4 224 185,60  Kč
Dotace:                                         2 000 000,00 Kč  
Cíl akce:  Zajištění bezpečnosti vodního díla a zlepšení akumulační schopnosti nádrže.
V rámci realizace projektu dojde odstranění sedimentů, odstranění břehových porostů narušujících stabilitu hráze,   opravě  opěrné zdi vzdušního svahu, opevnění koruny hráze cestou s mlatovým povrchem. Bude vybudován bezpečnostní přeliv, spodní výpust, nátokový a odběrný objekt. Cílem projektu  je zajištění bezpečnosti vodního díla a zlepšení akumulačních schopností nádrže. Projekt se zabývá revitalizací rybníka, který se nachází na okraji odpočinkové  zóny města Jirkova - Olejomlýnského parku.