Menu
Město Jirkov
jirkov

Integrovaný regionální operační program

logo

Centrum služeb Jirkov

CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_103/0010461

Realizace 2019 – 2020

Předpokládané celkové výdaje:    9 139 673,13 Kč

Dotace EU:                                   6 842 986,20 Kč      

Státní rozpočet:                                402 528,60 Kč   

Předmětem projektu je rekonstrukce a úprava objektu Ervěnická č. p. 1146 včetně pořízení vybavení pro zajištění provozu zařízení s vazbou na poskytované služby (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi) za účelem vytvoření zázemí pro tyto služby a rozšíření služeb nízkoprahového zařízení pro děti a mládež a ve městě Jirkově s cílem zvýšit kvalitu a dostupnost těchto služeb, které povedou k sociální inkluzi.