Menu
Město Jirkov
jirkov

Integrovaný regionální operační program 2021-2027

 

logo EU a MMR

Projekt Cyklostezka ul. Dvořákova – ul. Tyršova

CZ.06.06.01/00/22_035/0002375

  • Realizace 2023 – 2024
  • Předpokládané celkové výdaje:    9 189 382,89 Kč
  • Dotace EU:                                    4 678 244,11 Kč      

Předmětem projektu je rozvoj městské mobility - vybudování sdružené stezky pro cyklisty a chodce mezi ulicemi Dvořákova a Tyršova. Vybudováním stezky dojde ke zvýšení dostupnosti centra města cyklistickou dopravou, zvýšení možnosti využití nemotorové dopravy občanů města pro cesty na úřad a do zaměstnání a ke zvýšení bezpečnosti nemotorové přepravy ve městě svedením cyklistické přepravy z frekventovaných komunikací.   

 


Integrovaný regionální operační program

logo

Centrum služeb Jirkov

CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_103/0010461

  • Realizace 2019–2020
  • Předpokládané celkové výdaje:    9 139 673,13 Kč
  • Dotace EU:                                   6 842 986,20 Kč      
  • Státní rozpočet:                              402 528,60 Kč   

Předmětem projektu je rekonstrukce a úprava objektu Ervěnická č. p. 1146 včetně pořízení vybavení pro zajištění provozu zařízení s vazbou na poskytované služby (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi) za účelem vytvoření zázemí pro tyto služby a rozšíření služeb nízkoprahového zařízení pro děti a mládež a ve městě Jirkově s cílem zvýšit kvalitu a dostupnost těchto služeb, které povedou k sociální inkluzi.