Menu
Město Jirkov
jirkov

Hlína na chodníku

odpovězeno

Dobrý den obracím se prosbou na Vás, bylo by možné upozornit, majitele stavby rodinného domu, jež se nachází v ulici pod Vrchem, v součastné době, nad rozestavěným domem se nachází hromada hlíny, která zasahuje i do chodníku, který je souběžný se silnicí jež prochází nad výše jmenovanou ulicí (Pod V

 

22. 2. 2021

Odbor majetku města a útvar investic provedl v uvedené lokalitě místní šetření za účasti vlastníka sousedního pozemku a současně stavebníka nového rodinného domu, nad kterým je chodník poškozen a který byl též při výstavbě domu znečištěn. Se stavebníkem bylo dohodnuto, že bezodkladně chodník vyčistí a po ukončení prací zajistí na své náklady opravu dotčeného úseku chodníku. 

Ing. Lenka Pfafflová, OMMaÚI

Datum vložení: 19. 12. 2020 18:21
Datum poslední aktualizace: 22. 2. 2021 20:14
Autor: Ilona Doksanská