Menu
Město Jirkov
jirkov

Plot mezi bloky domů

Plot mezi bloky domů

Dobrý den, je možné postavit plot mezi bloky domů Ervěnická 1044 a 1045 a přehradit tak průchod tímto prostorem (nejedná se o pronájem pozemku)? Mezi těmito domy prochází lidé, kteří nám zanechávají své výkaly na fasádě zadní části domu a v její těsné blízkosti. Děkuji.

Ervěnická

16. 11. 2017

V tomto případě je nutné podání písemné žádosti o uzavření Smlouvy o zřízení práva provést stavbu na cizím pozemku p.č. 2514/1 v k.ú. Jirkov. V žádosti musí být uvedeno, jak bude stavba vypadat (výška, materiál apod.) a musí být doplněna o snímek z katastrální mapy se zákresem plánovaného oplocení (zahrazení průchodu). Odbor majetku města a útvar investic předloží žádost k projednání radě města.  Pokud rada města Vaší žádost schválí, bude Vám vyhotovena Smlouva o zřízení práva provést stavbu na cizím pozemku, která bude sloužit jako podklad pro jednání se Stavebním úřadem Jirkov.
Upozorňujeme Vás však, že veškeré náklady spojené s vybudování oplocení (zahrazení průchodu) bude hradit žadatel. V případě dotazů či upřesnění kontaktujte přímo odbor majetku města a útvar investic: rasochova@jirkov.cz, tel. 474 616 441.

Kamila Rasochová, OMMaÚI

Datum vložení: 15. 11. 2017 0:00
Datum poslední aktualizace: 15. 11. 2017 0:00
Autor: Ilona Doksanská