Menu
Město Jirkov
jirkov

Dodržování rychlosti ve městě

Dodržování rychlosti ve městě

Jak je to s dodržováním rychlosti ve městě, prosím? Jsou zde úseky, kde je o život přecházet i přes přechod! Situace se horší a řešení se nenachází.

22. 11. 2017

Problematika dopravy je velice složitá. Řidiči nerespektují parkovací místa, nedodržují zákazy stání a zákazy vjezdu. Někdy překračují i maximální povolenou rychlost. Problematice dopravy se strážníci věnují každý den. K dohledu nad dodržováním maximální rychlosti jsou používány informační radary (umístěné na Červeném hrádku, v Březenci a v Jirkově ul. Alešova). Dále se dodržování rychlosti věnuje i dopravní služba PČR. PČR prováděla a provádí neplánovaná měření rychlosti ve městě. Zjištěných přestupků je minimální množství a nejedná se dramatická překročení rychlosti. Za mého více než desetiletého působení na obvodním oddělení PČR v Jirkově jsem nezaznamenal jedinou nehodu způsobenou nedodržením maximální povolené rychlosti. Z podnětu pisatele nelze poznat jaké úseky má na mysli. Přesto můžeme subjektivně vnímat jako problematické úseky ul. Dvořákovu, ul. Ervěnickou, ul. Alešovu, ul. Červenohrádeckou, ul. Chomutovskou, ul. Palackého a obchvat. V minulosti MěP ve spolupráci se soukromou firmou prováděla kontroly nad dodržování maximální povolené rychlosti. Já nejsem zastánce takového přístupu. Domnívám se, že se strážníci mají věnovat jiným prioritám a měření rychlosti přenechat PČR. Přesto je na příští rok v rozpočtu pro MěP počítáno s pořízením radaru se záznamovým zařízením. 

Mgr. Martin Řehůřek, ředitel MěP Jirkov

Datum vložení: 22. 11. 2017 0:00
Datum poslední aktualizace: 22. 11. 2017 0:00
Autor: Ilona Doksanská