Menu
Město Jirkov
jirkov

vedoucí OKÚ

logo města Město Jirkov

Tajemnice  MěÚ Jirkov vyhlašuje podle ust. § 7 zákona č. 312/2002 Sb.

výběrové řízení na obsazení pracovní pozice jmenováním na dobu neurčitou

„vedoucí odboru kancelář úřadu“

s místem výkonu práce Jirkov

Máte rádi výzvy a nedělá Vám problém řešit nenadálé pracovní situace? Jste schopni se rychle orientovat?  Práce v zátěžových situacích pro Vás není problém? Tak hledáme právě Vás. 

Představujeme stručný souhrn činnosti, za které zodpovídá vedoucí odboru kancelář úřadu:

Vedoucí odboru kancelář úřadu je v pozici vedoucího úředníka dle zákona č. 312/2002 Sb., zodpovědný za řízení odboru. V jeho kompetenci je výkon správních činností v samostatné i přenesené působnosti, zejména na těchto úsecích:

 • přestupková agenda
 • personální a mzdová práce
 • servis pro zastupitele a radní  města
 • správa webových stránek
 • správa počítačové sítě
 • požární ochrana
 • krizové řízení
 • redakce Jirkovských novin
 • rozpočet odboru
 • propagace města.

Na co se můžete těšit:

 • na 5 týdnů dovolené a 4 dny indispozičního volna navíc,
 • na příspěvek na penzijní připojištění ve výši 400,-Kč měsíčně,
 • na příspěvek ze sociálního fondu formou dárkové poukázky do obchodního řetězce před vánočními svátky,
 • na stravenky ve výši 90,-Kč (příspěvek zaměstnavatele ve výši 70,-Kč),
 • na možnost mít zdarma veden bankovní účet a další výhody u Komerční banky,
 • na možnost využívat zvýhodněné různé mobilní tarify (např.  neomezené volání a SMS do všech sítí + 3 GB dat za 374,-Kč/měsíčně) jak pro Vás, tak pro členy Vaší rodiny,
 • na pružnou pracovní dobu (pevná pracovní doba je Po a St: 8h – 17h, Ut, Čt a Pá: 8h – 13h),
 • na jistotu a stabilitu práce,
 • na ošatné ve výši 5.500,-Kč/ročně.

Platové zařazení:

Platové ohodnocení v 11. platové třídě dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění, které činí 24.900 Kč – 33.790 Kč dle uznatelné praxe, příplatek za vedení ve výši 5 až 30%,   zajímavý osobní příplatek po skončení zkušební doby v délce 6 měsíců.

Předpoklad pro vznik pracovního poměru dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.:

 • úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, případně fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt,
 • dosažení věku 18 let,
 • způsobilost k právním úkonům,
 • bezúhonnost,
 • ovládání jednacího jazyka
 • splnění dalších předpokladů pro výkon správních činností stanovené zvláštními právními předpisy.
 • splnění předpokladů podle § 2 a 4 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské federativní republiky a České a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů (tj. lustrační zákon a čestné prohlášení)

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu,
 • praxe ve veřejné správě min. 3 roky výhodou
 • zkušenosti s řízením kolektivu výhodou
 • znalost zákonů v platném znění:

- zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
- zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtech ÚSC (znalost tvorby a čerpání rozpočtu
- zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících ÚSC
- znalost zákona č. 262/2006, zákoník práce
- základní orientace v zákoně č. 251/2016, o některých přestupcích
- základní orientace v zákoně č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

 • znalost práce na PC (MS Office, Word, Excel, orientace na internetu)
 • řidičský průkaz skupiny B
 • schopnost pracovat v zátěžových situacích, samostatnost v rozhodování,
 • umění jednat s lidmi (dobré komunikační schopnosti)
 • zodpovědnost

Jak se do výběrového řízení přihlásit a jaké doklady doložit:

Písemná přihláška musí obsahovat:

 • jméno, příjmení a titul,
 • datum a místo narození,
 • státní příslušnost,
 • místo trvalého pobytu,
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 • datum a podpis zájemce,
 • telefonní spojení,
 • e-mailové spojení.

Požadované doklady k přihlášce:

 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech,
 • výpis z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíců,
 • u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, příp. čestné prohlášení,
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • lustrační osvědčení, pokud je zákonem požadováno včetně navazujícího prohlášení
 • souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účely výběrového řízení (dle § 5 zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů)

Předpokládaný nástup: dle dohody

Kam s přihláškou?
Písemnou přihlášku s požadovanými doklady zašlete poštou nebo ji můžete podat osobně v zalepené a označené obálce „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – vedoucí OKÚ“ do 13. 1. 2021 do 9,00 hodin na podatelnu Městského úřadu Jirkov, nám. Dr. E. Beneše čp. 1, 431 11 Jirkov.