Menu
Město Jirkov
jirkov

referent životního prostředí (samospráva) - úředník

logo města OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

tajemnice Městského úřadu Jirkov vyhlašuje podle ust. § 7 zákona č. 312/2002 Sb.,

výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou

„referent/referentka životního prostředí (samospráva)“

na odboru majetku města a útvaru investic

s místem výkonu práce Jirkov

Máte rádi výzvy a nedělá Vám problém řešit nenadálé pracovní situace? Jste schopni se rychle orientovat? Práce v zátěžových situacích pro Vás není problém? Tak hledáme právě Vás - referenta/referentku samosprávy životního prostředí, jehož hlavní pracovní náplní je zejména vykonávat tyto práce

 • zajišťování činnosti na úseku odpadového hospodářství v rámci samosprávy města,
 • zajišťování čistoty města (formou strojní a ruční) včetně realizace blokového čištění,
 • koordinace veřejné služby a pracovníků na veřejně prospěšné práce
 • zajišťování revizí, kontrol a údržby opěrných a protihlukových zdí,
 • zajišťování správy a údržby občanské vybavenosti (dětská hřiště, sportoviště, autobusové přístřešky, lavičky, kašna aj.),
 • vyřizování záborů veřejného prostranství - ostatních ploch (cirkusy a kolotoče).

Na co se můžete těšit:

 • na 5 týdnů dovolené a 4 dny indispozičního volna navíc,
 • na příspěvek na penzijní připojištění ve výši 400 Kč měsíčně,
 • na ošatné ve výši 5.500 Kč/ročně.
 • na příspěvek ze sociálního fondu formou dárkové poukázky do obchodního řetězce před vánočními svátky,
 • na stravenky ve výši 90 Kč (příspěvek zaměstnavatele ve výši 70 Kč),
 • na možnost mít zdarma veden bankovní účet a další výhody u Komerční banky,
 • na možnost využívat zvýhodněné různé mobilní tarify (např. neomezené volání a SMS do všech sítí + 3 GB dat za 374 Kč/měsíc) jak pro Vás, tak pro členy vaší rodiny,
 • na pružnou pracovní dobu (pevná pracovní doba je Po a St: 8h – 17h, Út, Čt a Pá : 8h – 13h),
 • na jistotu a stabilitu práce,

Platové zařazení:

 • platové ohodnocení v 9. platové třídě dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění, které činí 21.700 Kč – 28.920 Kč dle uznatelné praxe a zajímavý osobní příplatek po skončení zkušební doby až do výše 50 % dle pracovního výkonu.

Předpoklad pro vznik pracovního poměru dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.:

 • úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, případně fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt,
 • dosažení věku 18 let,
 • způsobilost k právním úkonům,
 • bezúhonnost,
 • ovládání jednacího jazyka a splnění dalších předpokladů pro výkon správních činností stanovených zvláštními právními předpisy.

Další požadavky:

 • vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitou (výhodou v oboru ekologie a životního prostředí)
 • znalost zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění a související legislativy,
 • praxe ve veřejné správě výhodou.

Co od Vás očekáváme:

 • flexibilitu, schopnost pracovat v zátěžových situacích, samostatnost v rozhodování,
 • komunikační a organizační schopnosti, zodpovědnost,
 • znalost práce na PC (MS Office, Word, Excel, orientace na internetu),
 • řidičský průkaz skupiny B - aktivní řidič,

Jak se do výběrového řízení přihlásit a jaké doklady doložit:

Písemná přihláška musí obsahovat:

 • jméno, příjmení a titul,
 • datum a místo narození,
 • státní příslušnost,
 • místo trvalého pobytu,
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 • datum a podpis zájemce,
 • telefonní spojení,
 • e-mailové spojení.

Požadované doklady k přihlášce:

 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech,
 • výpis z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíců,
 • u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, příp. čestné prohlášení,
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účely výběrového řízení (dle § 5 zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů).

Předpokládaný nástup: dle dohody

Kam s přihláškou?

Písemnou přihlášku s požadovanými doklady zašlete poštou nebo ji můžete podat osobně v zalepené a označené obálce „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – referent ŽP“ do 14. 10. 2020 do 9h na podatelnu Městského úřadu Jirkov, nám. Dr. E. Beneše čp. 1, 431 11 Jirkov.