Menu
Město Jirkov
jirkov

referent/referentka ÚIA

logo města                   Oznámení o  vyhlášení poptávkového  řízení  

 

 Tajemnice Městského úřadu Jirkov vyhlašuje dne 9. 11. 2022 poptávkové řízení

na obsazení pracovního místa na dobu určitou za mateřskou a rodičovskou dovolenou

referent/referentka" na útvaru interního auditu

s místem výkonu práce : Jirkov

Pracovní náplň:

 • vyřizování petic, stížností, podnětů a žádostí o poskytování informací,
 • zpracování návrhů vnitřních předpisů nebo norem podle přesně daných postupů,
 • příprava podkladů pro kontrolní činnost,
 • příprava  a zpracování podkladů pro škodní komisi.


Na co se můžete těšit:

 • 25 dnů dovolené,
 • 4 dny indispozičního volna,
 • příspěvek na penzijní připojištění ve výši 500 Kč/měsíc,
 • ošatné ve výši 6 000 Kč/rok,
 • dárkové poukázky do obchodního řetězce před vánočními svátky,
 • stravenky,
 • vedení bankovního účtu a další výhody u Komerční banky nebo UniCredit Bank,
 • zvýhodněné různé mobilní tarify i pro členy rodiny,
 • pružnou pracovní dobu (pevná prac. doba je: Po a St: 8–17 h, Út, Čt a Pá: 8–13 h),
 • jistotu a stabilitu práce.


Platové zařazení:

 • platové ohodnocení v 9. platové třídě dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, které činí 24.100 Kč – 31.820 Kč dle uznatelné praxe,
 • osobní příplatek po skončení zkušební doby.


Další požadavky:

 • vzdělání – vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou,
 • základní orientace v zákonech:

     - č. 128/2000 Sb., o obcích,
     - č. 85/1990 Sb., o právu petičním,
     - č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

 • uživatelská znalost MS Office - znalost bude ověřena praktickým úkolem,
 • samostatnost,
 • zodpovědnost,
 • dobré komunikační schopnosti.
   

Výhodou bude:

 • praxe ve veřejné správě.
   

Jak se do poptávkového řízení přihlásit a jaké doklady doložit:

Písemná přihláška musí obsahovat:

 • jméno, příjmení a titul,
 • datum a místo narození,
 • státní příslušnost,
 • místo trvalého pobytu,
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 • datum a podpis zájemce,
 • telefonní spojení,
 • e-mailové spojení.
   

Požadované doklady k přihlášce:

 • životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech,
 • výpis z evidence rejstříku trestů, který není starší 3 měsíců,
 • u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, příp. čestné prohlášení,
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účely výběrového řízení (dle  § 5 zákona č. 110/2019 Sb. o ochraně osobních údajů).
   

Předpokládaný nástup: únor 2023 nebo dohodou
 

Kam s přihláškou?

Do 29. 11. 2022 do 12,00 hodin písemnou přihlášku s požadovanými doklady:

1. zaslat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Městský úřad Jirkov, nám. Dr. E. Beneše čp. 1, 431 11 Jirkov.

Na obálce uvést "POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ – referent/referentka ÚIA"

nebo

2. fyzicky podat v podatelně Městského úřadu Jirkov, nám. Dr. E. Beneše čp. 1, 431 11 Jirkov.

Na obálce uvést "POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ – referent/referentka ÚIA"

nebo

3. fyzicky vložit do schránky (s označením SCHRÁNKA MĚSTSKÉHO ÚŘADU), která je umístěna na oplocení zadního dvora v uličce mezi lékárnou a Městským úřadem Jirkov.

Na obálce uvést "POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ – referent/referentka ÚIA"

 


Celé znění oznámení o vyhlášení poptávkového řízení (702.27 kB)