Menu
Město Jirkov
jirkov

referent - dotace

logo města Tajemnice Městského úřadu Jirkov vyhlašuje dle § 7 zákona č. 312/2002 S., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou

referent/referentka - dotace"  - úředník

na odboru vnitřní správy a rozvoje 

s místem výkonu práce Jirkov

Nemáte problém komunikovat s občany a zástupci firem? Nebojíte se převzít zodpovědnost za svou práci? Máte rádi výzvy a zvládnete práci v zátěžových situacích? Umíte se ponořit do problému a najít řešení? Jste schopni se rychle orientovat? Tak hledáme právě Vás - referenta/referentku dotací.

Ze své pracovní pozice budete zejména:

 • vyhledávat národní i evropské dotační a grantové možnosti, ze kterých by město mohlo čerpat finance,
 • vést komplexní agendu dotačních řízení, spravovat dotační projekty v době jejich udržitelnosti (žádosti o dotace, monitorovací zprávy, kontrola průběhu čerpání dotace a další činnosti s tím související),
 • spolupracovat s jednotlivými odbory městského úřadu i se zpracovatelskými firmami při realizaci dotačních projektů,
 • koordinovat proces tvorby strategických materiálů města.

Na co se můžete těšit:

 • na milé kolegy a kolegyně kolem sebe, lidský přístup k zaměstnancům,
 • na chuť do práce, kterou získáte díky 25 dnům dovolené a 4 dnům placeného indispozičního volna navíc,
 • na příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění ve výši 400 Kč měsíčně,
 • na příspěvek zaměstnavatele ze sociálního fondu formou dárkové poukázky do obchodního řetězce před vánočními svátky,
 • na stravenky ve výši 90 Kč (příspěvek zaměstnavatele ve výši 70 Kč),
 • na možnost mít zdarma veden bankovní účet a další výhody u Komerční banky,
 • na možnost využívat zvýhodněné různé mobilní tarify (např.  neomezené volání a SMS do všech sítí + 3 GB dat za 374 Kč/měsíčně) jak pro Vás, tak pro členy Vaší rodiny,
 • na pružnou pracovní dobu (základní pracovní doba je Po a St: 8h – 17h, Ut, Čt a Pá: 8h – 13h),
 • na jistotu a stabilitu práce,
 • na ošatné ve výši 5.500 Kč/ročně.

Platové zařazení:

 • platové ohodnocení v 9. platové třídě dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění, které činí 21 700 Kč – 28 920 Kč dle uznatelné praxe + zajímavý nárokový osobní příplatek po skončení zkušební doby až do výše 50 % dle pracovního výkonu.

Požadavek vzdělání:

 • vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitou

Výhodou bude:

 • praxe v oblasti získávání, realizace nebo kontroly dotací,
 • praxe v oblasti zpracování strategických plánů nebo jiných koncepcí,
 • praxe v oblasti realizace rozvojových projektů,
 • praxe ve veřejné správě,
 • řidičský průkaz skupiny B,
 • znalost německého, případně anglického jazyka.

Co od Vás očekáváme:

 • flexibilitu, samostatnost v rozhodování,
 • organizační, řídící a komunikační schonosti,
 • znalost práce na PC (MS Office, Word, Excel, orientace na internetu),
 • úsměv na tváři.

Předpoklad pro vznik pracovního poměru dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.:

 • úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, případně fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt,
 • dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná,
 • ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštními právními předpisy.

Jak se do výběrového řízení přihlásit a jaké doklady doložit:

Písemná přihláška musí obsahovat:

 • jméno, příjmení a titul,
 • datum a místo narození,
 • státní příslušnost,
 • místo trvalého pobytu,
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 • datum a podpis zájemce,
 • telefonní spojení.

Požadované doklady k přihlášce:

 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech,
 • výpis z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíců,
 • u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, příp. čestné prohlášení,
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Předpokládaný nástup:  dle dohody.

Kam s přihláškou?
Písemnou přihlášku s požadovanými doklady zašlete poštou nebo ji můžete podat osobně v zalepené a označené obálce „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – referent dotace“ do 30. 3. 2020 do 9, 00 hodin na podatelnu Městského úřadu Jirkov, nám. Dr. E. Beneše čp. 1, 431 11 Jirkov.