Menu
Město Jirkov
jirkov

referent CzechPoint, spisovna

logo města OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

tajemnice Městského úřadu Jirkov vyhlašuje podle ust. § 7 zákona č. 312/2002 Sb.,

výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou

 „referent/referentka Czech POINT, spisovna" -  úředník

na odboru vnitřní správy

s místem výkonu práce Jirkov

Nemáte problém komunikovat s občany? Nevadí Vám samostatná práce ve spisovně neboli archivu mezi stohy dokumentů?

Ze své pracovní pozice budete zejména:

 • zajišťovat vidimaci a legalizaci dokladů a úředních listin (ověřování pro veřejnost i úřad),
 • zajišťovat provoz Kontaktního místa veřejné správy, tzv. Czech POINT - výpisy z rejstříku trestů, výpisy z Katastru nemovitostí, ze živnostenského rejstříku apod.,
 • provádět autorizovanou konverzi dokumentů z listinné do elektronické podoby a obráceně,
 • mít na starost spisovnu (archiv) úřadu - budete ukládat dokumenty do spisovny, vyhledávat ve spisovně dokumenty a vést k tomu příslušnou agendu v počítačovém programu, 
 • zastupovat pracovnici podatelny Městského úřadu Jirkov v době její nepřítomnosti

Na co se můžete těšit:

 • na milé kolegy a kolegyně kolem sebe, lidský přístup k zaměstnancům,
 • na chuť do práce, kterou získáte díky 25 dnům dovolené a 3 dnům indispozičního volna navíc,
 • na příspěvek na penzijní připojištění ve výši 300,-Kč měsíčně,
 • na příspěvek ze sociálního fondu formou dárkové poukázky do obchodního řetězce před vánočními svátky,
 • na stravenky ve výši 90,-Kč (příspěvek zaměstnavatele ve výši 70,-Kč),
 • na možnost mít zdarma veden bankovní účet a další výhody u Komerční banky,
 • na možnost využívat zvýhodněné různé mobilní tarify (např. neomezené volání a SMS do všech sítí + 3 GB dat za 374,- Kč/měsíčně) jak pro Vás, tak pro členy vaší rodiny,
 • na pružnou pracovní dobu (pevná pracovní doba je Po a St: 8h – 17h, Út, Čt a Pá : 8h – 13h),
 • na jistotu a stabilitu práce,
 • na ošatné ve výši 5.500,-Kč/ročně.

Platové zařazení:

 • platové ohodnocení v 8. platové třídě dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění, které činí 16.800 Kč – 25.330 Kč dle uznatelné praxe + zajímavý nárokový osobní příplatek po skončení zkušební doby až do výše 50 % dle pracovního výkonu.

Další požadavky:

 • střední vzdělání s maturitou.

Co od Vás očekáváme:

 • flexibilitu, samostatnost v rozhodování,
 • komunikační schopnosti, zodpovědnost,
 • znalost práce na PC (MS Office, Word, Excel, orientace na internetu),
 • úsměv na tváři.

Výhodou bude:

 • znalost zákona o ověřování,
 • praxe v Czech POINT,
 • řidičský průkaz skupiny B.

Předpoklad pro vznik pracovního poměru dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.:

 • úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, případně fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt,
 • dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná,
 • ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštními právními předpisy.

Jak se do výběrového řízení přihlásit a jaké doklady doložit:

Písemná přihláška musí obsahovat:

 • jméno, příjmení a titul,
 • datum a místo narození,
 • státní příslušnost,
 • místo trvalého pobytu,
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 • datum a podpis zájemce,
 • telefonní spojení.

Požadované doklady k přihlášce:

 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech,
 • výpis z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíců,
 • u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, příp. čestné prohlášení,
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Předpokládaný nástup: 2. 1. 2020 nebo dle dohody

Kam s přihláškou?

Písemnou přihlášku s požadovanými doklady zašlete poštou nebo ji můžete podat osobně v zalepené a označené obálce „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – referent Czech POINT, spisovna“ do 15. 11. 2019 do 9h na podatelnu Městského úřadu Jirkov, nám. Dr. E. Beneše čp. 1, 431 11 Jirkov.