Menu
Město Jirkov
jirkov

propagační a kulturní referent

logo města OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ

tajemnice Městského úřadu Jirkov vyhlašuje

poptávkové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou

„propagační a kulturní referent“

na odboru kancelář úřadu
s místem výkonu práce Jirkov

Jsme odbor, nově zřízený na MěÚ Jirkov a hledáme mezi sebe novou kolegyni či kolegu. Mluvíte anglicky nebo německy? Dokážete občas přeložit nějaký text? Máte rádi kulturu a dokážete organizovat kulturní akce? Jste kreativní? Tak to je práce právě pro Vás. 

Ze své pracovní pozice propagační a kulturní referent odboru zejména:

 • koordinuje propagaci s ostatními úseky organizace a s jinými subjekty,
 • zajišťuje zveřejňování aktuálních informací orgánů územního samosprávného celku formou populárně informačních materiálů,
 • zajišťuje zveřejňování informací a aktualit na webových stránkách města a v aplikaci Mobilní rozhlas,
 • organizačně zajišťuje kulturně osvětové akce místního významu; koordinuje místa, čas, pořadatelské zajištění, propagaci a další věci méně rozsáhlých a organizačně náročných akcí,
 • zajišťuje zahraniční služební styky,
 • organizuje a koordinuje průběh zahraničních cest i  zahraničních návštěv,
 • koordinuje časové a věcné návaznosti cest v organizaci i ve vztahu k zahraničním partnerům,
 • překládá běžné texty pro potřeby organizace.
 • vede agendu dotací a příspěvků města pro kino, galerii a rekreační areál Červený Hrádek, (dotace na provoz a činnost).

Na co se můžete těšit:

 • na milé kolegy a kolegyně kolem sebe, lidský přístup k zaměstnancům
 • na chuť do práce, kterou získáte díky 25 dnům dovolené a 4 dnům placeného indispozičního volna navíc
 • na příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění ve výši 300,-Kč měsíčně
 • na příspěvek zaměstnavatele ze sociálního fondu formou dárkové poukázky do obchodního řetězce před vánočními svátky,
 • a stravenky ve výši 90,-Kč, příspěvek zaměstnavatele ve výši 70,-Kč)
 • zdarma vedení bankovního účtu a  další výhody u Komerční banky
 • vy i Vaše rodina můžete využívat zvýhodněné mobilní různé tarify ( např. neomezené volání a SMS do všech sítí + 3 GB dat za 374,- Kč/měsíčně)
 • pružnou pracovní dobu (pevná pracovní doba je Po a St: 8h – 17h, Ut, Čt a Pá : 8h – 13h)
 • jistotu a stabilitu práce
 • na ošatné ve výši 5.500,-Kč/ročně

Platové zařazení:

 •  platové ohodnocení v 9. platové třídě dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění, které činí rozpětí 19.730 Kč – 28.920 Kč dle uznatelné praxe +  zajímavý nárokový osobní příplatek po skončení zkušební doby až do výše 50 % dle pracovního výkonu.

Další požadavky:

 • vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitou,
 • řidičský průkaz skupiny B,
 • úsměv na tváři.

Co od Vás očekáváme:

 • flexibilitu, samostatnost v rozhodování,
 • komunikační a organizační schopnosti, zodpovědnost,
 • nápaditost
 • znalost práce na PC

Jak se do poptávkového řízení přihlásit a jaké doklady doložit:

Písemná přihláška musí obsahovat:

 • jméno, příjmení a titul,
 • datum a místo narození,
 • státní příslušnost,
 • místo trvalého pobytu,
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 • datum a podpis zájemce,
 • telefonní spojení.

Požadované doklady k přihlášce:

 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech,
 • výpis z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíců,
 • u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, příp. čestné prohlášení,
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Předpokládaný nástup: dle dohody

Kam s přihláškou?
Písemnou přihlášku s požadovanými doklady zašlete poštou nebo ji můžete podat osobně v zalepené a označené obálce „POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ –  „propagační a kulturní referent“ do 13.1.2020 do 9h na podatelnu Městského úřadu Jirkov, nám. Dr. E. Beneše čp. 1, 431 11 Jirkov.