Menu
Město Jirkov
jirkov

finanční referent

logo města Tajemnice Městského úřadu Jirkov vyhlašujepoptávkové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou „finanční referent “na odboru finančníms místem výkonu práce Jirkov.

Máte rádi práci s čísly? Jste schopni se rychle orientovat v nové problematice? Tak to je práce právě pro Vás.  Ze své pracovní pozice finanční referent – fakturant budete zejména:

 • zajišťovat financování organizace (agendy finančních zdrojů, úvěrové agendy, zúčtovacího a platebního styku),
 • vést evidenci došlých faktur včetně jejich předkontace s následným předáním správcům odborů ke kontrole a schválení úhrady,
 • zajišťovat styk s bankou,
 • zajišťovat evidenci všech přijatých darů – vyúčtování daru dárci,
 • zajišťovat vystavování poštovních poukázek A.

Na co se můžete těšit:

 • na milé kolegy a kolegyně kolem sebe, lidský přístup k zaměstnancům,
 • na chuť do práce, kterou získáte díky 25 dnům dovolené a 4 dnům placeného indispozičního volna navíc,
 • na příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění ve výši 400 Kč/měsíc,
 • na příspěvek zaměstnavatele ze sociálního fondu formou dárkové poukázky do obchodního řetězce před vánočními svátky,
 • na stravenky ve výši 90 Kč (příspěvek zaměstnavatele ve výši 70 Kč),
 • na možnost mít zdarma veden bankovní účet a další výhody u Komerční banky,
 • na možnost využívat různé zvýhodněné mobilní tarify (např. neomezené volání a SMS do všech sítí + 3 GB dat za 374 Kč/měsíc) jak pro Vás, tak pro členy Vaší rodiny,
 • na pružnou pracovní dobu (pevná pracovní doba je Po a St: 8-17 hod., Út, Čt a Pá: 8–13 hod.),
 • na jistotu a stabilitu práce,
 • na ošatné ve výši 5 500 Kč/rok.

Platové zařazení:

 • platové ohodnocení v 9. platové třídě dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění, které činí 21 700 Kč – 28 920 Kč dle uznatelné praxe +  zajímavý nárokový osobní příplatek po skončení zkušební doby až do výše 50 % dle pracovního výkonu.

Kvalifikační požadavky:

 • vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitou.

Co od Vás očekáváme:

 • flexibilitu, samostatnost v rozhodování,
 • komunikační schopnosti, zodpovědnost,
 • znalost práce na PC (MS Office),
 • znalosti zákonů: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších zákonů
                           zákon č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších zákonů
                           zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších zákonů.

Výhodou bude:

 • praxe na pozici fakturant nebo účetní,
 • řidičský průkaz skupiny B.

Jak se do výběrového řízení přihlásit a jaké doklady doložit:

Písemná přihláška musí obsahovat:

 • jméno, příjmení a titul,
 • datum a místo narození,
 • státní příslušnost,
 • místo trvalého pobytu,
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 • datum a podpis zájemce,
 • telefonní spojení,
 • e-mailové spojení.

Požadované doklady k přihlášce:

 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech,
 • výpis z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíců,
 • u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, příp. čestné prohlášení,
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Předpokládaný nástup: 1. 8. 2020

Kam s přihláškou?
Písemnou přihlášku s požadovanými doklady zašlete poštou nebo ji můžete podat osobně v zalepené a označené obálce „POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ – finanční referent“ do 28. 5. 2020 do 9:00 hodin na podatelnu Městského úřadu Jirkov, nám. Dr. E. Beneše čp. 1, 431 11 Jirkov.