Menu
Město Jirkov
jirkov

asistent prevence kriminality

Město Jirkov, Nám. Dr. E. Beneše 1, 431 11 Jirkov v rámci realizace projektu Asistenti prevence kriminality v Jirkově, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0011363 vyhlašuje 

Nabízíme: výběrové řízení na obsazení pozice asistenta prevence kriminality.
logo OPZ

 • stabilní zaměstnání a finanční jistoty
 • péči o odborný rozvoj zaměstnanců
 • 4 týdny dovolené a příspěvek na stravování
 • Plat: 4. platová třída

Popis pracovního místa:

 • podílí se na prevenci kriminality v sociálně vyloučených lokalitách a dalších vytipovaných problematických místech na území města a na zajištění veřejného pořádku pod vedením strážníků Městské policie Jirkov.
 • přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku a provádí dohled nad dodržováním čístoty na veřejných prostranstvích
 • řeší záležitosti související s narušováním občanského soužití
 • dohlíží nad bezpečností sliničního provozu v okolí školy v ranních hodinách při příchodu dětí do školy a v odpoledních hodinách při jejich odchodu a také nad bezpečností dětí v blízkosti školy (potlačování projevů šikany, fyzického a verbálního napadání, kouření děti apod.)
 • při této činnosti plní úkoly, které nejsou výhradně svěřeny strážníkům.

Požadujeme:

 • občan ČR starší 18 let s trvalým pobytem ve městě Jirkov
 • minimálně ukončené základní vzdělání
 • zdravotní způsobilost (tělesnou i duševní) a bezúhonnost (výpis z rejstříku trestů)
 • samostatnost, organizační schopnosti, schopnost práce v týmu, komunikativnost, důstojné vystupování, zodpovědnost, pečlivost a spolehlivost
 • předpokládaný nástup - 1. 7. 2019 nebo dle dohody

Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:

 • výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíce (originál nebo ověřená kopie)
 • doklad o nejvýše dosaženém vzdělání (ověřená kopie)

Lhůta pro podání přihlášky: 21. 6. 2019 do 9 hodin

Místo a způsob podání přihlášky:

Přihláška musí být podána písemně na Městský úřad v Jirkově, Nám. Dr. E. Beneše 1, 431 11 Jirkov na podatelnu. PŘIHLÁŠKA MUSÍ OBSAHOVAT TELEFONNÍ KONTAKT NA ŽADATELE!

Termín a místo pohovorů pro všechny příhlášené: 24. 6. 2019 v době od 9.00 do 11.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ v Jirkově, Nám. Dr. E. Beneše 1, 431 11 Jirkov. OBČANSKÝ PRŮKAZ S SEBOU!