Menu
Město Jirkov
jirkov

asistent prevence kriminality 2

logo
Město Jirkov, Nám. Dr. E. Beneše 1, 431 11 Jirkov v rámci realizace projektu Asistenti prevence kriminality v Jirkově 2, registrační číslo CZ.03.02.01/00/22_018/0000321vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice asistenta prevence kriminality.

Nabízíme:
•    Stabilní zaměstnání a finanční jistotu
•    Péči o odborný rozvoj zaměstnanců
•    5 týdnů dovolené a příspěvek na stravování
•    Plat: 4. platová třída

Popis pracovního místa:
•    Podílí se na prevenci kriminality v sociálně vyloučených lokalitách a dalších vytipovaných problematických místech na území města a na zajištění veřejného pořádku pod vedením strážníků Městské policie Jirkov.
•    Přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku a provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích.
•    Řeší záležitosti související s narušováním občanského soužití.
•    Dohlíží nad bezpečností silničního provozu v okolí školy v ranních hodinách při příchodu dětí do školy a v odpoledních hodinách při jejich odchodu a také nad bezpečností dětí v blízkosti školy (potlačování projevů šikany, fyzického a verbálního napadání, kouření děti apod.).
•    Při této činnosti plní úkoly, které nejsou výhradně svěřeny strážníkům.

Požadujeme:
•    Občan ČR starší 18 let s trvalým pobytem ve městě Jirkov
•    Minimálně ukončené základní vzdělání
•    Zdravotní způsobilost (tělesnou i duševní) a bezúhonnost (výpis z rejstříku trestů)
•    Samostatnost, organizační schopnosti, schopnost práce v týmu, komunikativnost, důstojné vystupování, zodpovědnost, pečlivost a spolehlivost
•    Předpokládaný nástup – 2. 10. 2023 nebo dle dohody

Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:
•    Výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíce (originál nebo ověřená kopie)
•    Doklad o nejvýše dosaženém vzdělání (ověřená kopie)

Lhůta pro podání přihlášky: 18. 9. 2023 do 17.00 hod. 

Místo a způsob podání přihlášky:
Přihláška musí být podána písemně na Městský úřad v Jirkově, Nám. Dr. E. Beneše 1, 431 11 Jirkov na podatelnu.   PŘIHLÁŠKA MUSÍ OBSAHOVAT TELEFONNÍ KONTAKT NA ŽADATELE!
 
Termín a místo pohovorů pro všechny přihlášené: 19. 9. 2023 v době od 9.00 do 12.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Jirkově, Nám. Dr. E. Beneše 1, 431 11 Jirkov.    OBČANSKÝ PRŮKAZ S SEBOU!


Celé znění oznámení (239.55 kB)