Menu
Město Jirkov
jirkov

Parkovací místa a odstavné plochy

Parkovací plochy (lokality) ve městě, kde jsou vybudovány tzv. parkovací zóny s placenými parkovacími místy:

dle Nařízení města Jirkova č. 3/2020, kterým se vymezují oblasti města, ve kterých lze místníkomunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy k stání silničních motorových vozidel (305.71 kB)
 

 •     parkoviště v ul. Alešova (za objektem čp. 1560)
 •     parkoviště v ul. Kostelní - podél kostela Sv. Jiljí
 •     ul. Alešova
 •     ul. Smetanovy sady
 •     ul. Generála Svobody
 •     ul. Na Borku
 •     ul. Krušnohorská, ul. K. Marxe a ul. Krátká
 •     ul. Červenohrádecká před čp. 1543 - 1545
 •     ul. SNP a Mládežnická
 •     ul. Pionýrů
 •     ul. U Stadionu
 •     ul. B. Pacholíka
 •     ul. K. Marxe před objektem firmy E.B.J.-produkt s.r.o.
 •     ul. Pod Přivaděčem
 •     ul. Jezerská
 •     ul. Hornická
 •     ul. Tkalcovská
 •     ul. Červenohrádecká 2 - naproti Penzionu MěÚSS
 •     ul. Studentská 1253, 1254, 125
 •     ul. U Sauny
 •     ul. K. H. Máchy
 •     ul. 5. května
 •     ul. K. Marxe - parkoviště pod objektem firmy E.B.J.-produkt s.r.o.

Parkovací místa, která byla jako investice města vybudována v jednotlivých ulicích od roku 2004:

 •     ul. Mostecká - 12 míst
 •     ul. Gen. Svobody+Pionýrů - 32 míst
 •     ul. Krušnohorská + ul. K. Marxe - 28 míst
 •     Červený hrádek pod zámkem - 24 míst
 •     ul. Jezerská - 16 míst
 •     ul. K. H. Máchy - 52 míst
 •     ul. Krátká - 39 míst
 •     ul. Kostelní - u kostela - 12 míst
 •     ul. Alešova - 16 míst
 •     ul. 5. května - 19 míst
 •     Havlíčkovo nám. - 12 míst
 •     ul. K. Čapka u KD - 20míst (+20 míst původních=40 míst celkem)
 •     obchvatová komunikace - 25 míst
 •     areál sportoviště u 4. ZŠ - 14 míst
 •     bývalé in-line hřiště ul. Školní - změna využití na parkoviště - 33 míst
 •     ul. Červenohrádecká - 24 míst
 •     ul. Na Borku - 45 míst
 •     u hřbitova Jirkov - 40 míst
 •     rekonstrukce ul. Chomutovská - 25 míst
 •     ul. U Sauny a ul. 5. května - 20 míst
 •     Za Pilou - 26 míst
 •     parkoviště v ul. Gen. Svobody - 28 míst
 •     parkoviště v ul. Krušnohorská - 10 míst
 •     rekonstrukce ul. Hornická - 38 míst

Celkem od roku 2004 do července 2013 bylo nově vybudováno 610 parkovacích míst.