Menu
Město Jirkov
jirkov

Registrované partnerství

Registrované partnerství je trvalé společenství dvou osob stejného pohlaví vzniklé způsobem stanoveným zákonem č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o partnerství").

 


informaceVstup do registrovaného partnerství vyřídíte a více informací získáte na Městském úřadu Jirkov - matrika, tel. 474 616 423 nebo matrika@jirkov.cz.


 

Rada města schválila termíny a místo pro vstup do registrovaného partnerství:

Místo: Městský úřad Jirkov, předsálí obřadní síně.

Termíny:

pá - 26.1.2024
so - 24.2.
so - 23.3.
pá - 26.4.
so - 27.4.
pá - 24.5.
so - 25.5.
pá - 28.6.
so - 29.6.
pá - 26.7.
so - 27.7.
pá - 30.8.
so - 31.8.
pá - 27.9.
so - 28.9.
pá - 25.10.
so - 26.10.
pá - 1.11.
so - 29.11.
pá - 13.12.
so - 7.12.

Ve stanovené termíny a stanoveném místě je vstup do registrovaného partnerství zdarma.

Osoby vstupující do registrovaného partnerství můžou požádat matriční úřad o vstup do registrovaného partnerství i na kterémkoli jiném vhodném místě a ve kteroukoli vhodnou dobu za správní poplatek 3000 Kč.