Menu
Město Jirkov
jirkov

Když zazní siréna....

Zvuk sirény znamená vždy nějaké nebezpečí. Na území České republiky se pro varování obyvatelstva při hrozbě nebo vzniku mimořádné události používá pouze jeden varovný signál a to VŠEOBECNÉ VÝSTRAHY. Signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a může být vyhlašován třikrát za sebou v cca tříminutových intervalech. (Zkouška akustických sirén probíhá vždy každou první středu v měsíci!).

Uslyšíte-li tón všeobecné výstrahy, nepanikařte. Pokud zjevně nejde o povodňové ohrožení nebo vznik zátopové vlny:

  • co nejrychleji se ukryjte kdekoliv to jen bude možné. Nehledejte těžké betonové kryty, v prvním okamžiku plně postačí k ochraně života zděná budova, která lze zavřít,
  • děti, které jsou ve školce či ve škole se nesnažte vyzvednout, školy se o zajištění jejich bezpečí na nezbytnou dobu postarají a sdělí jim, co mají dělat dál,
  • v budově zavřete dveře a okna, siréna může s velkou pravděpodobností signalizovat únik toxických látek, plynů, radiačních zplodin a jedů, uzavřením prostoru snížíte pravděpodobnost vlastního zamoření,
  • zapněte rádio nebo televizi, informace o tom, co se stalo a proč byla spuštěna siréna a co dělat dále uslyšíte v mimořádných zpravodajství hromadných informačních prostředků,
  • další informace budou rozšiřovány pomocí rozhlasových vozů.