Menu
Město Jirkov
jirkov

Z diáře Městské policie

Z diáře Městské policie

Rušný víkend u MěP a PČR v Jirkově:

Dne 25.5.2018 v 05:00 h vyjeli strážníci na oznámení do ul. Ervěnická, kde strážníkům dobře známé individuum ruší noční klid. Strážníci jej vyřešili pokutou příkazem na místě.

25.5.2018 ve 13:15 h oznámeno, že v přivaděči u 4. ZŠ je muž, který se tam koupe a mluví nesmysly. Strážníci na místě zjistili jeho totožnost a z důvodu jeho zdravotního stavu mu přivolali zdravotní službu, která jej odvezla na vyšetření.

Dne 25.5.2018 v 17:45 h byli strážníci požádáni zdravotní službou o prověření oznámení o osobě, která se nemůže hýbat. Strážníci v ul. Hornická zjistili, že se jedná o muže, který pod vlivem alkoholu není schopen pohybu. Na místo mu byla přivolána zdravotní pomoc, která muže odvezla na ošetření.

Opět dne 25.5.2018 v 18:30 h oznámeno, že u Penny marketu v ul. Hrdinů jsou bezdomovci. Hlídka na místě zjistila přítomnost několika dobře známých osob. Ti, kteří byli schopni pohybu, byli z místa vykázáni. Jedno individuum bylo pod vlivem alkoholu v takovém stavu, že mu byla přivolána zdravotní služba, která jej odvezla na ošetření. Jedno individuum nebylo schopno pohybu, ale dle zdravotní služby nebylo v ohrožení života, a proto bylo ponecháno na místě. V těchto případech by bylo vhodné jejich umístění do protialkoholní záchytné stanice, ale v Ústeckém kraji žádná není.

Dne 25.5.2018 ve 22:30 h a následně 26.5.2018 v 01:00 h bylo na MěP oznámeno rušení nočního klidu. Poprvé jej strážníci řešili na místě, ale při druhém prověřování už strážníci celý případ předali správnímu orgánu k dalšímu řízení.

Kolem půlnoci z 25.5.2018 na 26.5.2018 se v ul. Tyršova začalo srocovat větší množství osob, které zde rušily noční klid. Na místo vyjela hlídka strážníků a na pomoc jim přijeli i příslušníci Policie ČR. Celý případ si převzala Policie ČR k dalšímu řízení.

Dne 26.5.2018 v 04:15 h obsluha kamerového systému zjistila, že v ul. Vinařická je před místním barem skupinka lidí a dva muži se tam spolu perou. Strážníci muže zajistili a celý případ předali Policii ČR.

26.5.2018 v 07:50 h oznámeno, že v ul. Studentská se mají prát dva muži. Hlídka strážníků muže zajistila a celý případ byl pro podezření z trestného činu předán k dalšímu řízení na Policii ČR.

Dne 26.5.2018 v 10:15 h bylo oznámeno, že v ul. Mládežnická je nezajištěné vozidlo. Strážníci zjistili a vyrozuměli jeho majitele, který si vozidlo přišel řádně zajistit.

Obdobný případ se stal opět 26.5.2018 ve 20:00 h v ul. Na Borku. Majitel vozidla byl vyrozuměn a vozidlo si přišel zajistit.

26.5.2018 v 15:00 bylo strážníkům oznámeno, že v remízku u 4. ZŠ leží injekčí stříkačka. Strážníci stříkačky uložili do sběrné nádoby na nebezpečný odpad.

26.5.2018 ve 13:30 h hlídka strážníků při obchůzkové službě zjistila v ul. Ervěnická muže, který na místě popíjel alkoholické nápoje. Muž byl odměněn pokutou příkazem na místě.

26.5.2018 v 15:30 h strážníci při obchůzkové službě  v ul. Fr. Shmieda zjistili dvě osoby konzumující alkoholické nápoje. Oba přestupky byly vyřešeny pokutou příkazem na místě.

26.5.2018 ve 23:00 h bylo na MěP oznámeno rušení nočního klidu v ul. Ervěnická. Strážníci zjistili pachatele a uložili pokutu příkazem na místě.

27.5.2018 ve 13:40 h byla MěP požádána Policií ČR o prověření oznámení o hluku  v bytě v ul. Krušnohorská. Strážníci na místě zjistili, že se jedná o spor rozhádaných partnerů.

Dne 27.5.2018  probíhala na Červeném Hrádku akce "Pohádkový svět". Protože se předpokládal vysoký počet návštěvníků spojený s problémy s parkováním, byli na akci vyčleněni strážníci MěP a dobrovolní hasiči Jirkov, kteří se po celou dobu trvání akce snažili o udržování dopravy a parkování v přijatelných mezích.

27.5.2018 v 19:15 zjistila hlídka při obchůzkové činnosti v ul. Kostelní muže, který popíjel alkoholické nápoje. Byla mu uložena pokuta příkazem na místě.

27.5.2018 v 19:15 h oznámeno, že v ul. Studentská někdo vynesl ke kontejnerům koberec. Strážníci zjistili totožnost přestupce, udělili mu pokutu příkazem na místě a poučili jej, že nadměrný odpad lze bezplatně odevzdat ve sběrném dvoře.

Dne 27.5.2018 ve 21:45 h bylo oznámeno, že v ul. Fr. Shmieda někdo odnesl ke kontejnerům sedací soupravu. Strážníci zjistili původce odpadu, odměnili je pokutou příkazem na místě a ještě je poučili, že nadměrný odpad lze zdarma odevzdat ve sběrném dvoře, a to i o sobotách  a nedělích.

27.5.2018 ve 22:45 h bylo strážníků oznámeno, že v ul. Za pilou jsou dvě osoby, které ruší noční klid. Strážníci na místě zjisitli opět jim dobře známá individua, kterým byla za jejich jednání uložena pokuta příkazem na místě.

Datum vložení: 29. 5. 2018 0:00
Datum poslední aktualizace: 29. 5. 2018 0:00
Autor: Ilona Doksanská