Menu
Město Jirkov
jirkov

Městský kamerový dohlížecí systém (MKDS)

kamerový systém na MěP Jirkov

MKDS slouží k monitorování některých veřejných prostranství, kterými jsou parkoviště, ulice, náměstí, parky či dětská hřiště. U MěP Jirkov nejsou v současné době zaměstnanci, jejichž náplní práce by bylo pouze obsluhovat a nepřetržitě sledovat MKDS. Obsluhu MKDS zajišťují strážníci na dozorčí službě, kteří přijímají osobní a telefonická oznámení občanů, obsluhují tísňovou linku 156 a pult centrální ochrany objektů, zajišťují radiokomunikační spojení mezi strážníky venku a asistenty prevence kriminality, vysílají strážníky k prověření přijatých oznámení od občanů, zajišťují komunikaci s Policií ČR a řeší věci, se kterými se občané dostaví osobně na služebnu MěP. I přes takové vytížení se strážníci věnují obsluze MKDS a dosahují kvalitních výsledků. Každý den jsou za použití MKDS objeveny osoby páchající protiprávní jednání.

 

Jedná se předevší případy odkládání nadměrného odpadu ke kontejnerům na domovní odpad, případy popíjení alkoholu v místech, kde je to zakázáno obecně závaznou vyhláškou, znečišťování veřejného prostranství apod. V neposlední řadě se daří využitím MKDS chytit pachatele, kteří se dopustili trestných činů. Např. dne 22.1.2020 kolem 8:00 h bylo na služebnu MěP oznámeno, že došlo ke krádeži v hyperkmarketu Tesco. Dle poskytnutého popisu osoby, strážník pomocí MKDS zjistil, kde se osoba pohybuje a vyslal k ní hlídku. Osoba byla strážníky zadržena a předána příslušníkům Policie ČR k dalším úkonům trestního řízení.

Datum vložení: 23. 1. 2020 10:08
Datum poslední aktualizace: 23. 1. 2020 10:11
Autor: Ilona Doksanská