Menu
Město Jirkov
jirkov

Z diáře Městské policie

Mobilní linka Městské policie Jirkov

Datum: 17. 8. 2010

Městská policie Jirkov kromě své stávající pevné telefonní linky 474 654 179 zavedla i linku mobilní 732 98 10 10.

#

Přenosné kamery

Datum: 9. 11. 2009

Od 1.11.2009 jsou strážníci v rámci výkonu služby vybaveni přenosnými kamerkami v souladu s § 24b zákona č. 553/91 Sb., o obecní policii, který dává obecní policii zákonné oprávnění pořizovat zvukové, obrazové nebo jiné záznamy o průběhu zákroku nebo úkonu, který je strážníky realizován při plnění úkolů obecní policie.

#

Informační schránky Městské policie Jirkov

Datum: 18. 6. 2009

Zejména pro zvýšení spolupráce s občany, jejich připomínky a náměty, ale i pro nalezené věci jsou určeny schránky Městské policie Jirkov, které prošly výraznou renovací. Schránky najdete na budově Městského úřadu Jirkov v zadním traktu budovy u dvora MěÚ a na náměstí Nové Ervěnice v atriu nákupního centra.

Kdo může být strážníkem?

Datum: 16. 6. 2009

Strážníkem může být občan České republiky, který:
a) je bezúhonný,
b) je spolehlivý,
c) je starší 21 let,
d) je zdravotně způsobilý,
e) dosáhl středního vzdělání s maturitní zkouškou a
f) má osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů (dále jen „osvědčení“).

#

Cyklista je také řidič

Datum: 12. 6. 2009

I cyklista je řidič a jízdní kolo je vozidlo, na kterém nesmí chybět žádná součást povinného vybavení. (viz obrázek)
Na Městské policii Jirkov je pro občany zavedena bezplatná evidence jízdních kol. Do této evidence přihlásilo svá jízdní kola dosud 225 osob.

Kdo je cyklista?

Datum: 12. 6. 2009

Cyklista je řidič nemotorového vozidla a jízdním kolem se z hlediska provozu na pozemních komunikacích rozumí i koloběžka.
Jaká platí pravidla :

Zobrazeno 181-186 ze 186