Menu
Město Jirkov
jirkov

Z diáře Městské policie

Prevence kriminality - projekt Lepší třída

Prevence kriminality - projekt Lepší třída

Datum: 13. 7. 2011

V rámci projektu prevence kriminality, s názvem „Lepší třída“, byl uskutečněn dvoudenní výlet v kempu U lesa v areálu Hradec u Kadaně ve dnech 20.6-21.6.2011. Tento výlet byl schváleným projektem prevence kriminality, který byl předložen a vypracován preventistou MěP Jirkov, a na který byla získána dotace z Krajského úřadu Ústí nad Labem.

20 let Městské policie

20 let Městské policie

Datum: 3. 6. 2011

V sobotu 28. 5. 2011 oslavovala Městská policie Jirkov 20. výročí svého založení. Dopolední akce byla určena především dětem. Pro děti byly v prostoru hasičárny Sboru dobrovolných hasičů Jirkov připraveny soutěže o pěkné ceny, každé dítě obdrželo zdarma pečený buřtík a limonádu. Děti měly možnost mimo jiné vyzkoušet si střelbu ze vzduchovky, prohlédnout si služební vozidla nejen městské policie, ale i vozidla hasičů. Závěr patřil skotačení v umělé pěně. Celé akce se zúčastnilo na 400 dětí. K poslechu hrála skupina Úlet. Celou akci zpestřily svým vydařeným kulturním programem žačky Základní umělecké školy Jirkov. Akce se konala za štědré podpory sponzorských darů firmy Fisad s.r.o. Jirkov, firmy RENA Jirkov, Lahůdek Osada, večerky Maják Jirkov, Podniku služeb s.r.o. Jirkov a Miroslava Strejce. Oslava byla zakončena slavnostním večerem na zámku Červený hrádek, kde starosta poděkoval všem strážníkům za jejich mnohdy nelehkou a obětavou práci. Jako upomínku obdržel každý strážník keramickou sošku strážníka.

Besedy MěP v rámci prevence kriminality

Besedy MěP v rámci prevence kriminality

Datum: 22. 4. 2011

Jednou z hlavních náplní práce městské policie je věnovat se prevenci ve městě. Tato prevence je dána jak samotnou přítomností strážníků v ulicích města, tak preventivní činnost, hlavně mezi nejohroženějšími obyvateli jako jsou senioři a naši nejmenší, tedy žáci školek a základních škol na území města Jirkova.

Mobilní linka Městské policie Jirkov

Datum: 17. 8. 2010

Městská policie Jirkov kromě své stávající pevné telefonní linky 474 654 179 zavedla i linku mobilní 732 98 10 10.

Přenosné kamery

Přenosné kamery

Datum: 9. 11. 2009

Od 1.11.2009 jsou strážníci v rámci výkonu služby vybaveni přenosnými kamerkami v souladu s § 24b zákona č. 553/91 Sb., o obecní policii, který dává obecní policii zákonné oprávnění pořizovat zvukové, obrazové nebo jiné záznamy o průběhu zákroku nebo úkonu, který je strážníky realizován při plnění úkolů obecní policie.

Informační schránky Městské policie Jirkov

Informační schránky Městské policie Jirkov

Datum: 18. 6. 2009

Zejména pro zvýšení spolupráce s občany, jejich připomínky a náměty, ale i pro nalezené věci jsou určeny schránky Městské policie Jirkov, které prošly výraznou renovací. Schránky najdete na budově Městského úřadu Jirkov v zadním traktu budovy u dvora MěÚ a na náměstí Nové Ervěnice v atriu nákupního centra.

Kdo může být strážníkem?

Datum: 16. 6. 2009

Strážníkem může být občan České republiky, který:
a) je bezúhonný,
b) je spolehlivý,
c) je starší 21 let,
d) je zdravotně způsobilý,
e) dosáhl středního vzdělání s maturitní zkouškou a
f) má osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů (dále jen „osvědčení“).

Cyklista je také řidič

Cyklista je také řidič

Datum: 12. 6. 2009

I cyklista je řidič a jízdní kolo je vozidlo, na kterém nesmí chybět žádná součást povinného vybavení. (viz obrázek)
Na Městské policii Jirkov je pro občany zavedena bezplatná evidence jízdních kol. Do této evidence přihlásilo svá jízdní kola dosud 225 osob.

Kdo je cyklista?

Datum: 12. 6. 2009

Cyklista je řidič nemotorového vozidla a jízdním kolem se z hlediska provozu na pozemních komunikacích rozumí i koloběžka.
Jaká platí pravidla :

Zobrazeno 181-189 ze 189