Menu
Město Jirkov
jirkov

Prevence kriminality - témata přednášek

logo MěP JirkovMateřské školy – děti předškolního věku

 1. Dopravní výchova – cyklista a chodec, doprovod na komunikaci, bezpečné chování
 2. Bezpečnost dítěte – prostředí rodiny, prostředí v zařízeních pro děti, vzájemné vztahy mezi dětmi
 3. Nebezpečí – když se ztratím, kontakt s nalezeným nebo toulavým zvířetem, setkání s neznámou osobou, když jsem doma sám, důležité telefonní kontakty

Základní školy

1 a 2 třída

 1. Důležité telefonní kontakty – tísňové linky, záchranné složky – policie, strážník, hasiči, záchranná služba
 2. Osobní bezpečnost dítěte – nebezpečí (neznámé osoby, toulavá zvířata, neznámé předměty – injekční stříkačky aj.)
 3. BESIP – dopravní výchova – cyklista a chodec, kolečkové brusle, skateboardy, bezpečné chování na silnici

3 třída

 1. Veřejný pořádek – odhazování odpadků, čistota, zeleň, chování na hřišti

 2. Mezilidské vztahy

 3. Dopravní výchova

4 třída

 1. Dopravní výchova

 2. Veřejný pořádek, soužití s občany, předsudky

5 třída

 1. Dopravní výchova

 2. Šikana, kyberšikana, mobilní telefon, internet

 3. Návykové látky

 4. (Ne)bezpečný internet

6 třída

 1. Návykové látky – závislosti

 2. Poškozování majetku, vandalismus, sprejerství

7 třída

 1. Diskriminace a diskriminační jednání

 2. Ochrana a zabezpečení vlastního majetku

8 třída

 1. Návykové látky – drogy, léky, jiné závislosti (tabák, alkohol, hazard)

 2. Morálka ve společnosti – právo, povinnost a odpovědnost

 3. Trendy společnosti – tetování, piercing

9 třída

 1. Odpovědnost mládeže za přestupkové nebo trestní jednání – vysvětlení pojmů, upozornění na nedbalostní a úmyslné jednání

 2. Šikana a kyberšikana, násilí na osobě

 3. Doklad totožnosti a prokazování totožnosti

Senioři – domovy důchodců, kluby seniorů apod.

 1. Pomoc v nouzi, zabezpečení bytu
 2. Kontakt s různými prodejci, nabídka zboží, zadluženost
 3. Domácí násilí, násilí na osobě, osobní bezpečí

Nízkoprahové centrum FONTÁNA, azylový dům

 1. Finanční gramotnost
 2. Domácí násilí, týrání osoby, násilí na osobě
 3. Morálka společnosti
 4. Návykové a jiné omamné látky, šikana, kyberšikana

Po předběžné dohodě je možné zvolit i jiná témata přednášek, zaměřená na aktuální potřeby konkrétní třídy nebo kolektivu, pro který bude přednáška určena.