Sledujte nás

   logo facebook logo instagram  logo youtube

Mobilní rozhlas

mobilní rozhlas

Kalendář akcí

kalendář akcí

Transparentní účty

Sbírkové účty jsou vedeny jako transparentní účty. V  případě přispění finančních prostředků na tento účel je zobrazeno jméno přispěvatele, číslo jeho účtu a zaslaná finanční částka.

Zasláním prostředků na sbírkový účet vyjadřujete svůj souhlas se zveřejněním Vašeho jména a dalších údajů, včetně výše zaslané finanční částky:


Srdcem pro Jirkov

informace ke sbírce

Transparentní účet

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Přehled výběrových a zadávacích řízení vyhlášených městem Jirkov:

www.tenderarena.cz/jirkov


Výsledky veřejných zakázek malého rozsahu:

Město/praktické informace/výsledky

Dotace poskytované městem Jirkov

Dotační programy jsou vyhlašovány vždy aktuálně na každý rok:

DOTAČNÍ PROGRAMY

Ochrana osobních údajů

Ochrana oznamovatele

Fond malých projektů

15 LET PARTNERSTVÍ MĚSTA JIRKOVA A BRAND-ERBISDORFU

ADVENTNÍ ČAS S NAŠIMI SOUSEDY 2016

logo

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 6
DNES: 592
TÝDEN: 4308
CELKEM: 2458697

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Povinně zveřejňované informace


Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup je dána Vyhláškou MI č. 442/2006 Sb. (bod 1-17)

 • dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (bod 1-17, 19, 20);
 • dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (bod 18);
 • 1. Název
  Město Jirkov
 • 2. Důvod a způsob založení

  Město Jirkov vzniklo podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.
  Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 • 3. Organizační struktura
 • 4. Kontaktní spojení
  Telefon: 474 616 411
  Fax: 474 616 421
  E-mail: podatelna@jirkov.cz
  WWW: www.jirkov.cz/
  ID Datové schránky: 9zcbsra
  • 4.1. Kontaktní poštovní adresa
   nám. Dr. E. Beneše 1
   431 11 Jirkov
  • 4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
   nám. Dr. E. Beneše 1
   431 11 Jirkov
  • 4.3. Úřední hodiny
   pondělí8:00 - 17:00
   úterý8:00 - 13:00
   středa8:00 - 17:00
   čtvrtek8:00 - 13:00
   pátek8:00 - 13:00
  • 4.4. Telefonní čísla
   474 616 411
  • 4.5. Čísla faxu
  • 4.6. Adresa internetové stránky
   www.jirkov.cz/
  • 4.7. Adresa e-podatelny
   podatelna@jirkov.cz
  • 4.8. Další elektronické adresy
 • 5. Bankovní spojení
  19-2226441/0100 (Komerční banka, a.s.)
 • 6.
  00261904
 • 7. DIČ
  DIČ: CZ00261904
 • 8. Dokumenty
 • 9. Žádosti o informace

  Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

  • ústně – v kanceláři úřadu
  • písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu
   Městský úřad Jirkov
   nám. Dr. E. Beneše 1
   43111 Jirkov
  • e-mailem: podatelna@jirkov.cz
  • elektronickým podáním: podatelna@jirkov.cz
  • telefonicky na tel. čísle: 474 616 411

  Nepovinný formulář žádosti o informace

  úřední hodiny

  pondělí 8:00 - 11:00 12:00 - 17:00
  středa 8:00 - 11:00 12:00 - 17:00

   

  Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

   

  Lhůty

  • Odkaz na zveřejněnou informaci (§ 6 odst. l) - 7 dnů
  • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace (§ 14 odst. 3, písm. a) - 7 dnů
  • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu (§ 14 odst.3, písm. b) - 3 dny
  • Poskytnutí informace žadateli (§ 14 odst. 3, písm. c) - 15 dnů
  • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů (§ 14 odst. 5) - 10 dnů
  • Rozhodnutí o odvolání (§ 16 odst. 3) - 15 dnů
  • Upřesnění žádosti o informaci žadatele (§ 14 odst. 3, písm. a) - 30 dnů
  • Lhůta pro odvolání, jestliže povinný orgán ve lhůtě neposkytl informaci či nevydal rozhodnutí o nevyhovění (§ 15 odst. 4) - 15 dnů
  • Odvolání proti rozhodnutí a odmítnutí žádosti (§ 16 odst. 1) - 15 dnů

  Termíny

  • Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2)-od 1.1.2001
  • Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002

  Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

  Kdo může o informaci požádat

  • o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá

  Kdo informaci poskytne

  • kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

  Kdy informaci neposkytne

  • je-li požadovaná informace označena za utajovanou skutečnost
  • jde-li informace vypovídající o osobnosti a soukromí fyzické osoby (národnost, rasový původ, náboženské zaměření, členství v politických stranách a hnutí, o její trestné činnosti, zdraví, majetkových poměrech atd.)
  • pokud je požadovaná informace označena za obchodní tajemství
  • jde-li o informace o probíhajícím trestním řízení
  • pokud se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům toho, kdo je o informaci požádán

  Jak se o informaci žádá

  • ústně, tj. osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení
  • písemně, není-li např. na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo není-li informace z pohledu žadatele dostatečná

  Co musí písemná žádost obsahovat

  • musí z ní být zřejmé, komu je žádost určena, o jakou informaci se žádá a kdo ji činí
  • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, nebude vyřízena (žádost se odloží)

  Jaký bude postup povinného orgánu

  • je-li žádost nesrozumitelná, vyzve žadatele o její upřesnění. Nebude-li upřesněna do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti
  • pokud informace nespadá do jeho působnosti, žádost odloží a toto sdělí žadateli do tří dnů - pokud žádost splňuje všechny náležitosti, poskytne požadovanou informaci nejpozději do 30 dnů ( od 1. 1. 2001 do 15 dnů)

  Co když orgán žádosti nevyhoví

  • pokud povinný orgán, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
  • jestliže bude povinný orgán nečinný (nepodá požadovanou informaci, ani nevydá rozhodnutí) má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informaci odepřel
  • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

  Komu se odvolání posílá

  • odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo takové rozhodnutí měl vydal

  Kdo o odvolání rozhodne

  • o odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal. Jde-li o rozhodnutí obecního úřadu ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání obecní rada (kde není rada rozhoduje zastupitelstvo obce)
  • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
  • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.
 • 10. Příjem žádostí a dalších podání
  Podatelna
 • 11. Opravné prostředky

  Co když orgán žádosti nevyhoví

  • pokud povinný orgán, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
  • jestliže bude povinný orgán nečinný (nepodá požadovanou informaci, ani nevydá rozhodnutí) má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informaci odepřel
  • proti rozhodnutí lze  podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení nebo marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v uvedeném případě  v § 15 odst. 4. 

  Komu se odvolání posílá

  • odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí nebo takové rozhodnutí měl vydat

  Kdo o odvolání rozhodne

  • o odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat
  • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal nebo měl vydat. Jestliže v uvedené lhůtě o odvolání se nerozhodlo, má se za to, že bylo vydáno rozhodnutí, kterým odvolání bylo zamítnuto a napadené rozhodnutí potvzeno. Za den doručení tohoto rozhodnutí se považuje den následující po uplynutí lhůty pro vyřízení odvolání.
  • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu
  Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.
 • 12. Formuláře

  Žádosti a formuláře

 • 13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací
 • 14. Předpisy
  • 14.1. Nejdůležitější používané předpisy

   Přehled nejdůležitějších předpisů.
   Zákony jsou platné ve znění pozdějších předpisů a všech jejich prováděcích vyhlášek.

   Stejnopisy Sbírky zákonů na portálu veřejné správy:
   http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

    

   499/2004 o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů a zákon
   128/2000 o obcích
   500/2004 správní řád
   106/1999 o svobodném přístupu k informacím
   442/2006 vyhláška, kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu
   101/2000 o ochraně osobních údajů
   262/2006 zákoník práce
   312/2002 o úřednících územních samosprávných celků
   89/2012 občanský zákoník
   111/2009 o základních registrech
   300/2008 o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
   297/2016 o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
   365/2000 o informačních systémech veřejné správy
   194/2009 vyhláška o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek
   84/1990 o právu shromažďovacím
   108/2006 o sociálních službách
   359/1999 o sociálně právní ochraně dětí
   114/1992 o ochraně přírody a krajiny
   17/1992 o životním prostředí
   185/2001 o odpadech
   254/2001 vodní zákon
   201/2012 o ochraně ovzduší
   334/1992 o ochraně zemědělského půdního fondu
   183/2006 stavební zákon
   134/2016 o zadávání veřejných zakázek
   13/1997 o pozemních komunikacích
   361/2000 o silničním provozu
   172/1991 o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí
   280/2009 daňový řád
   235/2004 o dani z přidané hodnoty
   186/2016 o hazardních hrách
   250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
   243/2000 o rozpočtovém určení daní
   565/1990 o místních poplatcích
   634/2004 o správních poplatcích
   586/1992 o daních z příjmu
   340/2013 zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí
   338/1992 o dani z nemovitých věcí
   563/1991 o účetnictví
   589/1992 o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
   592/1992 o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
   567/2006 o minimální mzdě
   561/2004 školský zákon
   563/2004 o pedagogických pracovnících
   107/2005 o školním stravování
   108/2005 o školských výchovných, ubytovacích a účelových zařízeních
   48/2005 o základním vzdělávání a plnění povinné školní docházky
   14/2005 o předškolním vzdělávání
   16/2005 o organizaci školního roku
   54/2005 o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích
   71/2005 o základním uměleckém vzdělávání
   72/2005 poradenské služby ve školách a školských poradenských zařízeních
   73/2005 vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami
   364/2005 o dokumentaci škol a školských zařízení
   15/2005 náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a hodnocení školy
   74/2005 o zájmovém vzdělávání
   106/2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti
   250/2016 o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
   320/2001 o finanční kontrole ve veřejné správě
   416/2004 vyhláška k zákonu o finanční kontrole
   553/1991 o obecní policii
   289/1995 o lesích
   166/1999 o veterinární péči
   246/1992 na ochranu zvířat proti týrání
   239/2000 o IZS
   240/2000 krizový zákon
   241/2000 o hospodářských opatřeních pro krizové stavy
   247/1995 o volbách do Parlamentu ČR
   491/2001 o volbách do zastupitelstev obcí
   130/2000 o volbách do zastupitelstev krajů
   275/2012 o volbě prezidenta republiky
   133/2000 o evidenci obyvatel a rodných číslech
   326/1999 o pobytu cizinců na území ČR
   328/1999 o občanských průkazech
   301/2000 o matrikách, jménu a příjmení
   207/2001 prováděcí vyhláška k zákonu o matrikách, jménu a příjmení
   91/2012 o mezinárodním právu soukromém
   325/1999 o azylu
   186/2013 o státním občanství ČR
   21/2006 o ověřování
   36/2006 vyhláška o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování podpisu
   85/1990 o právu petičním
  • 14.2. Vydané právní předpisy

   Město Jirkov vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.
   Vyhlášky a nařízení

   Zásady a směrnice

 • 15. Úhrady za poskytování informací
  • 15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

   Městský úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

    

    

   I. Náklady na pořízení kopií


    

   1. za pořízení černobílé kopie či tisku na tiskárně ve formátu A4:

   • jednostranná ………………3 Kč
   • oboustranná ………………4 Kč


   2. za pořízení černobílé kopie či tisku na kopírce ve formátu A3:

   • jednostranná ………………4 Kč
   • oboustranná ………………8 Kč


   3. za pořízení barevné kopie či tisku na tiskárně ve formátu A4:

   • jednostranná ………………18 Kč
   • oboustranná ……………… 34 Kč


   4. za pořízení barevné kopie či tisku na kopírce ve formátu A3:

   • jednostranná ………………36 Kč
   • oboustranná ………………70 Kč


   5. za pořízení elektronické kopie (skenování):

   • jednostranná ……………… 2 Kč
   • oboustranná ……………… 4 Kč


   6. Za poskytnutí kopie nebo tisku v jiném formátu nebo barvě bude účtována skutečná cena za pořízení kopie u komerčního poskytovatele kopírovacích služeb, kterou město za pořízení kopie nebo tisku bude u tohoto poskytovatele povinna uhradit.

   7. V případě informací obsažených v publikacích či tiskovinách vydávaných městem se výše úhrady stanoví ve výši ceny za příslušný výtisk, poskytuje-li se informace formou prodeje tohoto výtisku.

    

   II. Náklady na opatření technických nosičů dat


    

   1. CD ……………………………….50,- Kč / ks
   2. DVD ……………………………. 50,- Kč / ks
   3. disketa ………………………….. 20,- Kč / ks
   4. jiný technický nosič dat ………… dle pořizovací ceny
   5. pokud žadatel poskytne vlastní technický nosič dat, na který bude možné požadované informace zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována.

    

    

   III. Náklady na odeslání informací žadateli


    

   1. Náklady na poštovní služby budou vyčísleny dle platného sazebníku České pošty, s.p.
   Náklady na balné účtovány nebudou.

   2. V případě osobního odběru požadovaných informací či v případě zaslání e-mailovou poštou či datovou schránkou nebude úhrada nákladů na odeslání informací žadateli uplatňována.

    


   IV. Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací


    

   1. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací se stanoví sazba úhrady za každou i započatou hodinu vyhledávání jedním pracovníkem ve výši 150,- Kč. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací více pracovníky bude úhrada dána součtem částek připadajících na každého pracovníka.

   2. Za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací je považováno zejména hledání dokumentů pro podání informace v časovém limitu delším než 30 minut nebo vyhledání podkladů či dokumentů pro podání informace v centrální spisovně Městského úřadu v Jirkově.

   3. Vzniknou-li při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informací jiné osobní náklady (např. náklady na jízdné apod.), budou tyto účtovány na základě individuální kalkulace.

    

   V. Ostatní ustanovení


    

   1. Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací.

   2. Z důvodů hodných zvláštního zřetele může starosta obce od úhrady nákladů zcela nebo zčásti upustit na základě žádosti žadatele.

   3. Žadatel může úhradu provést buď v hotovosti v pokladně Městského úřadu v Jirkově v úředních hodinách nebo převodem či složenkou na bankovní účet města: Komerční banka a.s., expozitura Jirkov, číslo účtu: 19-2226441/0100 (příjmový účet). Při platbě se musí uvést vždy variabilní symbol. Pokud není uveden, nelze platbu identifikovat. Variabilní symbol bude žadateli sdělen s informací o celkové výši úhrady nákladů.

  • 15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
   Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
 • 16. Licenční smlouvy
  • 16.1. Vzory licenčních smluv
   Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
  • 16.2. Výhradní licence
   V současné době nejsou pro Město Jirkov poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
 • 17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

  Výroční zpráva podle zákona č.106/1999 Sb.

 • 18. Informace, týkající se zejména účelu zpracování, kategorií osobních údajů, kategorií subjektů údajů, kategorií příjemců a doby uchování
 • 19. Zveřejnění veřejně přístupných registrů
 • 20. Poskytnuté informace

  Poskytnuté informace zveřejněné dle § 5/3 zákona č. 106/1999 Sb.

  Rok 2018

  poskytnuté informace v roce 2018

  Rok 2017

  žlogo pdfádost č. 17

  přílohlogo pdfa k žádosti č. 17

  žádost č. 16logo pdf

  žádost č. 15logo pdf

  žádost č. 14logo pdf

  žádost č. 13logo pdf

  žádlogo pdfost č. 12

  žádoslogo pdft č. 11

  logo pdfžádost č. 10

  žádost č. 9logo pdf

  žádost č. 8logo pdf

  žádost č. 7logo pdf

  žádost č. 6logo pdf

  žádost č. 5logo pdf

  žádost č. 4logo pdf

  žádost č. 3logo pdf

  žádost č. 2ogo pdf

  žádost č. 1logo pdf

  Rok 2016

  Rok 2015

   

  Rok 2014

   

  Rok 2013

   

  Rok 2012

   

  Rok 2011

   

  Rok 2010

   

  Rok 2009

   

  Rok 2008

   

  Rok 2007

   

  Rok 2006