Sledujte nás

   logo facebook logo instagram  logo youtube

Mobilní rozhlas

mobilní rozhlas

Zveme Vás:

20. 10. KAREL PLÍHAL

Karel Plíhal koncerta další akce:

Kalendář akcí

kalendář akcí

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Přehled výběrových a zadávacích řízení vyhlášených městem Jirkov:

www.tenderarena.cz/jirkov


Výsledky veřejných zakázek malého rozsahu:

Město/praktické informace/výsledky

Dotace poskytované městem Jirkov

Dotační programy jsou vyhlašovány vždy aktuálně na každý rok:

DOTAČNÍ PROGRAMY 2021

Transparentní účty

Sbírkové účty jsou vedeny jako transparentní účty. V  případě přispění finančních prostředků na tento účel je zobrazeno jméno přispěvatele, číslo jeho účtu a zaslaná finanční částka.

Zasláním prostředků na sbírkový účet vyjadřujete svůj souhlas se zveřejněním Vašeho jména a dalších údajů, včetně výše zaslané finanční částky:


Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace

informace ke sbírce


Ochrana osobních údajů

Fond malých projektů

15 LET PARTNERSTVÍ MĚSTA JIRKOVA A BRAND-ERBISDORFU

ADVENTNÍ ČAS S NAŠIMI SOUSEDY 2016

logo

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 4
DNES: 1173
TÝDEN: 1173
CELKEM: 2363087

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Povinně zveřejňované informace


Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup je dána Vyhláškou ze dne 7. prosince 2020 č. 515/2020 Sb. (bod 1-14) v platném znění.
 
  • dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (bod 1-17, 19, 20);
  • dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (bod 18);

 


1. Název

Jirkov

 


2. Důvod a způsob založení

Město Jirkov jako základní územně samosprávný celek je založeno na základě ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jako základní územně samosprávný celek dle č. 99 tohoto právního předpisu.

Město Jirkov vzniklo podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.

Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Nadřízeným správním orgánem při postupech podle správního řádu a daňového řádu je Krajský úřad Ústeckého kraje.

Dozorovým a kontrolním orgánem ve vztahu k samostatné působnosti je Ministerstvo vnitra, ve vztahu k přenesené působnosti je Krajský úřad Ústeckého kraje.

Přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok provádí nezávislý auditor.

Další informace: Městský úřad/Základní informace

 


3. Organizační struktura

sekce: Městský úřad/Členění úřadu/Organizační schéma úřadu

sekce: Město/Organizace zřízené městem

 


4. Kontaktní spojení

 


5. Případné platby lze poukázat

Bankovní spojení: 19-2226441/0100 (Komerční banka, a.s.)

Pokladna Městského úřadu: v hotovosti či kartou v úředních hodinách

PO: 8:00 - 11:00 a 12:00 - 17:00
ÚT: 8:00 - 11:00 a 12:00 - 13:00
ST: 8:00 - 11:00 a 12:00 - 17:00
ČT: 8:00 - 11:00 a 12:00 - 13:00
PÁ: 8:00 - 11:00 a 12:00 - 13:00

 

Další informace: Potřebuji vyřídit/Mistní poplatky a pokuty

 


6. IČ

00261904

 


7. DIČ

CZ00261904

 


8. Dokumenty

8.1. Seznamy hlavních dokumentů

Dokumenty

8.2. Rozpočet

sekce: Praktické informace/Hospodaření - město/Rozpočet města

 


9. Žádosti o informace

Informace lze získávat ústně nebo písemně:

viz bod 4 - Kontaktní spojení

 

Více k žádostem o informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

 


10. Příjem žádostí a dalších podání

Podávání žádostí, stížností, návrhů a dalších podání lze písemně i ústně:

viz bod 4 - Kontaktní spojení

sekce: Městský úřad/Žádosti a formuláře

 

Vyřizování příslušných podání se řídí odpovídajícími právními předpisy.

 


11. Opravné prostředky

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění:

  • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí u Městského úřadu v Jirkově, který napadené rozhodnutí vydal (§ 16 a násl.)
  • proti postupu při vyřizování žádosti lze podat stížnost do 30 dnů ode dne uplynutí lhůty pro poskytnutí informace u Městského úřadu, který žádost nevyřídil, ačkoliv měl (§ 16a)

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění:

  • proti rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal (§ 81 a násl.)

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění:

  • proti rozhodnutí správce daně lze podat odvolání ve hůtě do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí (resp. i před doručením rozhodnutí) u správce daně, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno (§ 109 a násl.)

 


12. Formuláře

sekce: Městský úřad/Žádosti a formuláře

Uvedené formuláře lze také získat na Městském úřadě v Jirkově, v úřední hodiny:

viz bod 4 - Kontaktní spojení

 


13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

sekce: Potřebuji vyřídit

dále:

 


14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Přehled předpisů

14.2 Vydané právní předpisy

sekce: Město/Vyhlášky a nařízení

 


15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad

15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.

Žádná usnesení vydaná dle § 16a odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění nebyla dosud přijata.

 


16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů město Jirkov nemá.

16.2 Výhradní licence

V současné době město Jirkov nemá uzavřenu žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 


17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

 


18. Informace, týkající se zejména účelu zpracování, kategorií osobních údajů, kategorií subjektů údajů, kategorií příjemců a doby uchování

V současné době se zpracovávají.

 


19. Zveřejnění veřejně přístupných registrů

 


20. Poskytnuté informace zveřejněné dle § 5/3 zákona č. 106/1999 Sb.

Poskytnuté informace od roku 2018

Poskytnuté informace do roku 2017 (od roku 2006)