Sledujte nás

   logo facebook logo instagram  logo youtube

Mobilní rozhlas

mobilní rozhlas

Zveme Vás:

20. 10. KAREL PLÍHAL

Karel Plíhal koncerta další akce:

Kalendář akcí

kalendář akcí

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Přehled výběrových a zadávacích řízení vyhlášených městem Jirkov:

www.tenderarena.cz/jirkov


Výsledky veřejných zakázek malého rozsahu:

Město/praktické informace/výsledky

Dotace poskytované městem Jirkov

Dotační programy jsou vyhlašovány vždy aktuálně na každý rok:

DOTAČNÍ PROGRAMY 2021

Transparentní účty

Sbírkové účty jsou vedeny jako transparentní účty. V  případě přispění finančních prostředků na tento účel je zobrazeno jméno přispěvatele, číslo jeho účtu a zaslaná finanční částka.

Zasláním prostředků na sbírkový účet vyjadřujete svůj souhlas se zveřejněním Vašeho jména a dalších údajů, včetně výše zaslané finanční částky:


Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace

informace ke sbírce


Ochrana osobních údajů

Fond malých projektů

15 LET PARTNERSTVÍ MĚSTA JIRKOVA A BRAND-ERBISDORFU

ADVENTNÍ ČAS S NAŠIMI SOUSEDY 2016

logo

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 4
DNES: 972
TÝDEN: 2193
CELKEM: 2364107

Obsah

Útvar interního auditu


 

 

Vedoucí: Ing. Eliška Kratochvílová
Telefon: 474 616 476
E-mail: e.kratochvilova@jirkov.cz
Kancelář:

MěÚ – budova čp. 1
4. patro

 

 

 

Činnosti

Útvar byl zřízen k 1. 10. 2002 v návaznosti na schválení zákona č. 320 dne 9. 8. 2001 Parlamentem ČR. Tímto zákonem, který zavedl pojem interního auditu v české legislativě, byl částečně splněn závazek ČR z r. 1995, kdy se podpisem Evropské dohody, zakládající přidružení mezi ČR a Evropskými společenstvími a jejich státy, ČR kromě jiného zavázala ke spolupráci s cílem rozvíjet účinné kontrolní systémy podle standardních metod a postupu Evropských společenství tak, aby v souladu s probíhající reformou veřejné správy byly postupně v základních rysech vyplněny legislativní mezery a v souladu s mezinárodními standarty byl specifikován vnitřní kontrolní systém v orgánech veřejné správy. V tomto smyslu zavádí výše citovaný zákon a následně prováděcí vyhláška Ministerstva financí č. 416/2004 Sb. pojem interního auditu.

Prvořadým úkolem tohoto útvaru v průběhu ledna a února každého roku je ve spolupráci s vedením a managementem orgánu veřejné správy zpracovat střednědobý plán činnosti útvaru, který stanoví priority a bude respektovat potřeby, záměry a cíle orgánu veřejné správy v plánovaném období, dále roční plán činnosti útvaru, který upřesňuje jednotlivé prvky střednědobého plánu, jejich rozsah, věcné zaměření a typ auditu, jejich cíle, časové rozvržení a personální zajištění a v neposlední řadě zpracování roční zprávy o činnosti útvaru interního auditu za uplynulý rok, včetně doporučení a nápravných opatření, kterou předkládá starostovi, jemuž slouží jako podklad pro vypracování roční zprávy orgánu veřejné správy.

Zásadní náplň útvaru interního auditu je stanovena v hlavě III zákona č. 320/2001 Sb. a lze je stručně shrnout následovně:


1. Plánování výkonné činnosti útvaru vnitřního auditu (§30).
2. Provádění finančních, systémových a výkonných auditů (§28).
3. Zpracování a předání zpráv z jednotlivých auditů starostovi, vč. návrhů na opatření (§31).
4. Odborná příprava a konzultační činnost (§28).


Hlavním účelem funkce interního auditu je objektivní, zjišťovací a konzultační činnost, zaměřená na zdokonalování činnosti orgánů veřejné správy, čili na zlepšení kvality správních a řídících procesů orgánů veřejné správy. Z tohoto důvodu se činnost interního auditu uskutečňuje organizačně odděleně a naprosto nezávisle na všech řídících a výkonných strukturách orgánů veřejné správy a vedoucí útvaru interního auditu je přímo podřízen starostovi.Další činností útvaru interního auditu je evidování stížností a petic občanů. Postup při podávání, příjímání, evidování a vyřizování petic a stížností upravuje vnitřní předpis č. 2/2013 schválený Radou města Jirkova dne 28. 1. 2013 s účinností od 28. 1. 2013. Tato směrnice byla schválena na základě § 102/2n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním a § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.