Kalendář akcí

kalendář akcí

Datum a čas

Dnes je sobota, 17. 11. 2018, 14:58:01

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Fond malých projektů

15 LET PARTNERSTVÍ MĚSTA JIRKOVA A BRAND-ERBISDORFU

ADVENTNÍ ČAS S NAŠIMI SOUSEDY 2016

logo

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 6
DNES: 305
TÝDEN: 4291
CELKEM: 1290549

Obsah

Stránka

Aktuální dopravní uzavírka

Aktuální dopravní uzavírkaV době od 20.6.2018 - 30.6.2018 bude úplně uzavřena část ul. Osvobození (od křižovatky s ul. Ervěnická až ke křižovatce s ul. B. Pacholíka) v Jirkově a to z důvodu opravy horkovodu. Objízdná trasa je stanovena přes ul. Ervěnická, Nerudova, B. Němcové a Hrdinů.

21. 6. 2018 Zobrazit více

Aktuální dopravní uzavírka

Aktuální dopravní uzavírkaOd 5.3.2018 do 31.7.2018 bude úplně uzavřena ul. Sadová (od křižovatky s ul. Jirkovská až k č.p. 57) a ul. Školní (od křižovatky s ul. Sadová až ke křižovatce s ul. Ovčácký Vrch) na Červeném Hrádku z důvodu rekonstrukce vodovodního řadu.

5. 3. 2018 Zobrazit více

Aktuální dopravní uzavírka

Aktuální dopravní uzavírkaOd 9.2.2018 do 31.5.2018 bude uzavřena část ul. Osvobození (od vjezdu ke garážím u č.p. 1117 až ke křižovatce s ul. Ervěnická) z důvodu rekonstrukce komunikace včetně chodníků.

13. 2. 2018 Zobrazit více

Novela stavebního zákona – aktuální informace k 6.2.2018

Novela stavebního zákona – aktuální informace k 6.2.2018Jak ministerstvo pro místní rozvoj postupně uvolňuje aktualizované žádosti, tak jsou doplňovány do formulářů a žádostí odboru na webových stránkách úřadu. Na základě vydávaných pokynů a metodik MMR a Krajského úřadu Ústeckého kraje stavební úřad informuje veřejnost o postupech po dokončení staveb pro bydlení takto:
 1. Provádění „kolaudací“ tak, jak bylo známé do 31.12.2017 novelou stavebního zákona skončilo. Odpovědnost za dokončení stavby je přenesena zákonem na stavebníka.
   
 2. Pokud je stavba dokončena podle vydaných povolení nebo opatření stavebního úřadu, dokumentace nebo projektové dokumentace, jsou opatřeny právními předpisy vyžadované doklady o provedení zkoušek a měření (revize) a jsou dokončeny související stavby potřebné pro bezpečné užívání stavby (příkladně přístupové komunikace, čistírny odpadních vod a technické řady), stavebník vyplní jeden z formulářů Žádost o přidělení čp./č.ev. nebo Ohlášení dokončené stavby. Formulář Ohlášení stavby se používá u staveb, kterým se nepřiděluje číslo popisné nebo evidenční. Povinnou přílohou je vždy Geometrický plán a Prohlášení stavebníka. Pro potřeby stavebního úřadu na Prohlášení stavebníka nemusí být ověřené podpisy.
   
 3. Vyplněné formuláře stavebník odevzdá (doručí) stavebnímu úřadu.
   
 4. Stavební úřad písemně vyzve příslušný Obecní úřad k přidělení č.p./č.ev. v případě, že je stavbě přidělováno. Jakmile od Obecního úřadu obdrží sdělení o přidělení č.p./č.ev. , provede zápis údajů o stavbě a adrese do veřejného registru RUIAN. Je třeba upozornit, že stavebník sám u příslušné obce nežádá o přidělení č.p./č.ev., a Obecní úřad číslo přiděluje pouze na základě výzvy stavebního úřadu.
   
 5. V případě, kdy se stavbě č.p./č.ev. nepřiděluje a stavebník předkládá formulář Ohlášení dokončení stavby s přílohami, stavební úřad zapisuje stavbu pouze do veřejného registru RUIAN.
   
 6. Ve vztahu k provádění kontrol stavby stavební úřad neprovádí závěrečnou kontrolní prohlídku. Stavební zákon však i nadále stavebním úřadům ukládá povinnost provádět soustavný stavební dohled formou kontrolních prohlídek staveb podle §133 a §134 stavebního zákona. Postupy kontrol zůstaly nezměněny.
   
 7. Stavebníkova povinnost vůči stavebnímu úřadu po dokončení stavby končí doručením příslušného formuláře, stavebník pak má další povinnosti vůči katastrálnímu pracovišti podle jiných právních předpisů. Stavební úřad doporučuje stavebníkům po doručení formulářů Žádosti o přidělení č.p./č.ev. nebo Ohlášení dokončení stavby  několik dní počkat (administrace přidělení čísla chvíli trvá, následný zápis do registru chvíli trvá (ze zákona 3 pracovní dny), stavební úřad může provést průběžnou kontrolní prohlídku) a pak teprve navštívit katastrální pracoviště.

7. 2. 2018 Zobrazit méně

Novela stavebního zákona k 1.1.2018

Novela stavebního zákona k 1.1.2018Stavební úřad informuje, že dnem 1.1.2018 nabyla účinnosti novela stavebního zákona vyhlášená zákonem č. 225/2017 Sb. Bohužel, s účinností této novely Ministerstvo pro místní rozvoj s výjimkou prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb nezajistilo novelizaci ostatních prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu. Pro veřejnost je citelná zejména absence novely vyhlášky 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, která obsahuje přílohy žádostí o jednotlivé úkony před stavebním úřadem. Stavební úřad stávající žádosti ponechává na internetových stránkách města zatím přístupné s upozorněním, že z hlediska obsahu předkládané dokumentace a příloh žádosti se bude řídit především již zmíněnou vyhláškou 499/2006 Sb., a obsahem jednotlivých ustanovení novelizovaného stavebního zákona, které upravují požadavky na podklady k žádostem o jednotlivá řízení nebo opatření projednávaná před stavebním úřadem. Samozřejmě postupně s tím, jak bude Ministerstvo pro místní rozvoj legislativním postupem jednotlivé prováděcí právní předpisy doplňovat, bude stavební úřad o změnách informovat a podklady doplňovat.

3. 1. 2018

Aktuální dopravní uzavírky

Aktuální dopravní uzavírkyDne 5.12.2017 bude úplná uzavírka ul. Rooseveltova, Příční a nám. Dr. E. Beneše z důvodu konání kulturní akce "Rozsvícení vánočního stromu".

Od 11. do 15.12.2017 bude úplná uzavírka části ul. Kostelní z důvodu konaní kulturní akce "Jirkovský advent 2017".

Úplná uzavírka části ulice Osvobození je prodloužena do 20.12.2017.

4. 12. 2017 Zobrazit více

Aktuální dopravní uzavírky

Aktuální dopravní uzavírkyOd 19.10.2017 do 30.11.2017 - úplná uzavírka části ul. Osvobození z důvodu rekonstrukce komunikace, chodníků a parkovacích míst.

Dne 21.10.2017 - úplná uzavírka části ul. V Podzámčí na Č.H. (od č.p. 62 až k rybníku včetně parkoviště) z důvodu konání kulturní akce "Zakončení sezóny"

20. 10. 2017 Zobrazit více

Aktuální dopravní uzavírka

Aktuální dopravní uzavírkaOd 11.10. do 30.11.2017 - úplná uzavírka části ul. Mostecká (od č.p. 378 - 384) z důvodu výstavby nových parkovacích míst.

18. 10. 2017

Dopravní omezení v ulici Nový Březenec

Dopravní omezení v ulici Nový BřezenecMěsto se pustí do opravy povrchu ulice Nový Březenec a navazující propojky k ulici Boženy Němcové. Do konce roku tu proto budou dopravní omezení.

25. 9. 2017 Zobrazit více

Aktuální dopravní uzavírka

Aktuální dopravní uzavírkaV době od 7. 9. 2017 do 30. 11. 2017 úplná uzavírka ul. Sadová a Školní a omezení průjezdnosti v ul. V Podzámčí, K zámku a Ovčácký vrch na Červeném Hrádku z důvodu rekonstrukce vodovodního řadu.

V době od 8. 9. 2017 do 30. 9. 2017 úplná uzavírka části ul. Krušnohorská - parkoviště (č.p. 1668-1669) a omezení průjezdnosti od č.p. 1670 - 1672 z důvodu sanace opěrné zdi.

11. 9. 2017

Stránka