Sledujte nás

   logo facebook logo instagram  logo youtube


mobilní rozhlas

Zveme vás

plakát

Kalendář akcí

kalendář akcí

Fotografická soutěž

plakát - fotografická soutěž

INFORMACE K SOUČASNÉ SITUACI

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Přehled výběrových a zadávacích řízení vyhlášených městem Jirkov:

www.tenderarena.cz/jirkov


Výsledky veřejných zakázek malého rozsahu:

Město/praktické informace/výsledky

Dotace poskytované městem Jirkov

Dotační programy jsou vyhlašovány vždy aktuálně na každý rok:

DOTAČNÍ PROGRAMY

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Ochrana osobních údajů

Ochrana oznamovatele

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 15
DNES: 1011
TÝDEN: 1011
CELKEM: 2578302

Obsah

Zprávy

první předchozí
ze 2
poslední

informace

Informace pro stavebníky

V říjnu došlo ke změně názvu společnosti GridServices, s.r.o., kterou hojně používají stavebníci ve spojitosti s vyjádřeními k řízením a opatřením stavebního úřadu, na nový název GasNet Služby, s.r.o. Společnost kromě stálých zavedených služeb spouští vlastní Zákaznickou linku. Kompletní informace je součástí firemní informace - viz příloha. celý text

ostatní | 11. 11. 2020 | Autor: Ilona Doksanská
ilustrační foto - informace

Předkupní právo k pozemkům ve prospěch PF ČR

Poměrně často se stává, že u pozemků získaných prodejem od Pozemkového fondu ČR zůstává v katastru nemovitosti údaj o předkupním právu ve prospěch České republiky podle zákona č.95/1999 Sb., a to i po zániku PF ČR k 31. 12. 2012. V součinnosti s Krajským pozemkovým úřadem pro Ústecký kraj stavební úřad zjistil, že předkupní právo lze zrušit na základě vyplnění žádosti viz soubor níže a jejím odeslání na e-mail: celý text

ostatní | 15. 6. 2020 | Autor: Ilona Doksanská
#

Průvodce stavbou bez paragrafů – aktualizované znění

Stavební úřad v Jirkově, resp. vedoucí odboru Ing. Pavel Urban vydal novelizované, v pořadí již čtvrté vydání pomůcky pro občany města Jirkova. Reaguje na další významnou novelu stavebního zákona účinnou od 1.1.2018 pod zákonem 225/2017 Sb. Samozřejmě čtvrté vydání pracuje i s drobnými změnami mezi hlavními novelami. Průvodce čerpá přímo z jednotlivých paragrafů zákona, ale opírá se i o praktický přístup stavebních úřadů, což má pro veřejnost hodnotu. Zcela záměrně se vyhýbá uvádění paragrafů a jejich definicí, má pouze orientovat a směrovat k pochopení složitosti zákona širokou laickou veřejnost. Lze věřit a doufat, že údaje v tomto průvodci budou živé, budou
diskutovány a aktuálně doplňovány. celý text

ostatní | 2. 12. 2019 | Autor: Ilona Doksanská
logo MZE

Informace MZE - zmírnění dopadů kůrovcové kalamity

Od 14.11.2019 je pro žadatele o příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity k dispozici telefonická linka 221 815 031, na které lze řešit rovněž případné problémy se zpracováním žádosti v novém modulu pro žadatele. celý text

ostatní | 18. 11. 2019 | Autor: Ilona Doksanská
#

ČEZ Teplárenská - vyjadřovací portál

Společnost ČEZ Teplárenská informuje o spuštění „vyjadřovacího portálu“ k možnosti získávat vyjádření (existenci) teplárenských sítí v elektronické podobě. celý text

ostatní | 17. 4. 2019 | Autor: Ilona Doksanská
#

Novela stavebního zákona – aktuální informace k 6.2.2018

Jak ministerstvo pro místní rozvoj postupně uvolňuje aktualizované žádosti, tak jsou doplňovány do formulářů a žádostí odboru na webových stránkách úřadu. Na základě vydávaných pokynů a metodik MMR a Krajského úřadu Ústeckého kraje stavební úřad informuje veřejnost o postupech po dokončení staveb pro bydlení takto: celý text

ostatní | 7. 2. 2018 | Autor: Ilona Doksanská
#

Novela stavebního zákona k 1.1.2018

Stavební úřad informuje, že dnem 1.1.2018 nabyla účinnosti novela stavebního zákona vyhlášená zákonem č. 225/2017 Sb. Bohužel, s účinností této novely Ministerstvo pro místní rozvoj s výjimkou prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb nezajistilo novelizaci ostatních prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu. Pro veřejnost je citelná zejména absence novely vyhlášky 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, která obsahuje přílohy žádostí o jednotlivé úkony před stavebním úřadem. Stavební úřad stávající žádosti ponechává na internetových stránkách města zatím přístupné s upozorněním, že z hlediska obsahu předkládané dokumentace a příloh žádosti se bude řídit především již zmíněnou vyhláškou 499/2006 Sb., a obsahem jednotlivých ustanovení novelizovaného stavebního zákona, které upravují požadavky na podklady k žádostem o jednotlivá řízení nebo opatření projednávaná před stavebním úřadem. Samozřejmě postupně s tím, jak bude Ministerstvo pro místní rozvoj legislativním postupem jednotlivé prováděcí právní předpisy doplňovat, bude stavební úřad o změnách informovat a podklady doplňovat. celý text

ostatní | 3. 1. 2018 | Autor: Ilona Doksanská
#

Bezplatné energetické poradenství EKIS

Stavební úřad informuje o nabídce bezplatných konzultací v oblasti energetiky pod záštitou ministerstva průmyslu a obchodu: celý text

ostatní | 19. 1. 2017 | Autor: Ilona Doksanská

Městský úřad Jirkov - změna kompetencí

Na základě usnesení rady, kterým byla schválena aktualizace organizačního řádu, byla na odbor stavebního úřadu a životního prostředí převedena z odboru majetku města a útvaru investic působnost silničního správního úřadu na úseku pozemních komunikací. Co který odbor řeší a na koho se obrátit: celý text

ostatní | 5. 1. 2017 | Autor: Ilona Doksanská
#

On-line žádosti o sdělení o existenci sítí ČEZ

Od 1. 1. 2017 je spuštěn Geoportál ČEZ pro společnost Telco Pro Services, a.s. umožňující on-line podávání žádostí o sdělení o existenci sítí. Společnost Telco Pro Services, a.s. jako správce technické infrastruktury má povinnost poskytnout údaje o poloze sítí technické infrastruktury do 30 dnů. celý text

ostatní | 3. 1. 2017 | Autor: Ilona Doksanská
#

ZDARMA vyjádření o existenci telekomunikační sítě

Společnost CETIN (Česká telekomunikační infrastruktura) poskytuje zdarma stavebníkům a vlastníkům pozemků pro účely správních řízení a před prováděním zemních prací (i terénní úpravy nebo hluboké orby) vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí v jejich správě. celý text

ostatní | 29. 12. 2015 | Autor:
#

Informace o změně URL adresy GEOPORTÁLU

Dovolujeme si Vám oznámit, že dne 23.10.2015 dojde ke změně URL adresy Geoportálu na novou adresu https://geoportal.cezdistribuce.cz ... celý text

ostatní | 16. 10. 2015 | Autor:
#

Změna poskytovatele vyjádření k existencí sítí elektronických komunikací

Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. („Nově vzniklá společnost“) vznikla s účinností ode dne 1.6. 2015 dle ustanovení § 243 odst. 1 písm. b) bod 1 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev formou odštěpení („Rozdělení“) z O2 Czech Republic a.s., se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, IČ 60193336, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2322 („Rozdělovaná společnost“). celý text

ostatní | 29. 7. 2015 | Autor:
#

KÁCENÍ DŘEVIN

S účinností od 1.11.2014 došlo k novele vyhlášky o ochraně dřevin a povolování jejich kácení číslo 189/2013 Sb., která významně mění principy povolování kácení. Jako zásadní jsou tato ustanovení:viz. příloha celý text

ostatní | 5. 11. 2014 | Autor:

Platný územní plán

Platný územní plán celý text

ostatní | 4. 7. 2014 | Autor:

Změna podmínek kácení dřevin

Životní prostředí celý text

ostatní | 16. 8. 2013 | Autor:

NATURA 2000

Životní prostředí celý text

ostatní | 30. 7. 2013 | Autor:
#

Zelený telefon

Ekologické centrum Most nabízí služby bezplatné Zelené linky 800 195 342 pro Krušnohoří. Linka je v provozu v pracovní dny od 6:00 do 22:00 hodin. Na této lince dispečerky bezplatně zodpoví aktuální stav čistoty ovzduší, případně zde je vyhlášena smogová situace či nikoliv nebo jaký je trend škodlivin v ovzduší. celý text

ostatní | 20. 11. 2012 | Autor:

Konzultace projektové dokumentace z hlediska bezbarierového užívání

NIPI bezbarierové prostředí o.p.s., odbor správy celostátní sítě konzultačních středisek, Havlíčkova 4481/44, 586 01 Jihlava oznamuje veřejnosti a pracovníkům projektové přípravy staveb, že poskytuje konzultace k projektové dokumentaci na následujících dvou adresách: celý text

ostatní | 11. 1. 2012 | Autor:

Vydávání rybářských lístků

Dnem 1. července 2011 vydává na základě zákona č. 104/2011 Sb., kterým je novelizován zákon č. 99/2004 Sb. (zákon o rybářství), odbor SÚaŽP, Ing. Vančurová (e-mail: vancurova@jirkov.cz, tel. 474 616 435) rybářské lístky pro občany ČR s trvalým bydlištěm ve správním obvodu MěÚ Jirkov, případně cizincům zdržujícím se v tomto obvodu. Žádosti o vydání rybářského lístku jsou od uvedeného termínu k dispozici na odboru SÚaŽP, Ing. Vančurová, popř. v sekci žádosti a formuláře. celý text

ostatní | 15. 6. 2011 | Autor:

Územní program pro snižování emisí a imisí

Jedná se o program zpracovaný dle zákona č. 86/2001 Sb., o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů, který byl zpracován pro města Chomutov a Jirkov a to v roce 2006. Územní program pro snižování emisí a imisí pro města Chomutov a Jirkov. celý text

ostatní | 1. 11. 2010 | Autor:

Zateplování panelových domů a rekonstrukce výtahů

Stavební zákon upravuje zateplování objektů jako stavební úpravu. Takovou stavební úpravu lze realizovat bez opatření stavebního úřadu v souladu s §103 stavebního zákona nebo pak v rámci stavebního řízení na stavební povolení. celý text

ostatní | 2. 7. 2010 | Autor:

Požárně nebezpečný prostor (PNP)

Velikost požárně nebezpečného prostoru stavby vychází ze zpracovaného požárně bezpečnostního řešení. Stavby uvnitř PNP by byly ohroženy případným požárem stavby, pro kterou byl vypočten. Pokud bude PNP zasahovat do sousedního pozemku, soused nebude moci v přesahu pozemek zastavět. Zajímejte se proto o dokumentaci staveb. celý text

ostatní | 3. 5. 2010 | Autor:

Stavební úřad informuje

Žádosti o vyjádření k VVTL plynovodům ve správě NET4GAS, s.r.o.
Žádosti o vyjádření ke sdělovacím doprovodným kabelům ve správě NET4GAS, s.r.o. celý text

ostatní | 11. 3. 2010 | Autor:

Novela zákona č.114/1992 Sb o ochraně přírody a krajiny

Novelou zákona č.114/1992 Sb o ochraně přírody a krajiny došlo ke změnám příslušnosti k následujícím ustanovením zákona:
1. Oznámení kácení dřevin z důvodů pěstebních a zdravotních dle § 8 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen "zákon"), přijímá Magistrát města Chomutova,odbor stavebního úřadu a životního prostředí, jakožto orgán ochrany přírody a krajiny a to dle § 77 odst. 1 písm. h) zákona.
2. Oznámení kácení dřevin, které svým stavem zřejmě a bezprostředně ohrožují život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu dle § 8 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen "zákon"), přijímá Magistrát města Chomutova,odbor stavebního úřadu a životního prostředí, jakožto orgán ochrany přírody a krajiny a to dle § 77 odst. 1 písm. h) zákona. celý text

ostatní | 10. 2. 2010 | Autor:

SÚ - pomůcka k umisťování, povolování a užívání fotovoltaických staveb a zařízení

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo na svých webových stránkách Metodickou pomůcku Ministerstva pro místní rozvoj k umisťování, povolování a užívání fotovoltaických staveb a zařízení - FOTOVOLTAIKA. Pomůcka definuje možnosti a způsoby povolování jednotlivých druhů fotovoltaických staveb a zařízení. celý text

ostatní | 8. 12. 2009 | Autor:

SÚ - bezbariérové užívání staveb

Dne 18.11.2009 nabyla účinnosti vyhláška číslo 398/2009Sb o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Uvedená vyhláška současně ruší původní vyhlášku číslo 369/2001Sb ve znění pozdějších předpisů o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Vyhláška je významná zejména pro projektanty při projektování staveb. celý text

ostatní | 20. 11. 2009 | Autor:

SÚ - technické požadavky na stavby

Dnem 26.8.2009 nabyla účinnosti Vyhláška číslo 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. (Nahradila původní vyhlášku č.137/1998 o obecně technických požadavcích na výstavbu) a současně nabyla účinnosti Vyhláška číslo 269/ 2009 Sb., kterou se mění vyhláška č.501/2006Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Informace je zásadní zejména pro osoby zabývající se projektováním, přípravou a prováděním staveb. celý text

ostatní | 31. 8. 2009 | Autor:

SÚ - občan a územní plánování

Dne 10.8.2009 obdržel SÚaŽP odkaz na internetové stránky MMR, na kterých MMR, odbor územního plánu zveřejnil pomůcku OBČAN A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ. Cílem je přispět k lepší orientaci občanů v problematice územního plánování. celý text

ostatní | 14. 8. 2009 | Autor:
první předchozí
ze 2
poslední