Kalendář akcí

kalendář akcí

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Přehled výběrových a zadávacích řízení vyhlášených městem Jirkov:

www.tenderarena.cz/jirkov


Výsledky veřejných zakázek malého rozsahu:

Město/praktické informace/výsledky

Dotace z rozpočtu města

Fond malých projektů

15 LET PARTNERSTVÍ MĚSTA JIRKOVA A BRAND-ERBISDORFU

ADVENTNÍ ČAS S NAŠIMI SOUSEDY 2016

logo

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 7
DNES: 823
TÝDEN: 823
CELKEM: 1601958

Ochrana osobních údajů

JIRKOVANÉ SOBĚ

Obsah

Odbor vnitřní správy a rozvoje


 

Ing. Jitka Řeháková

Vedoucí: Ing. Jitka Řeháková
Telefon: 474 616 420, 724 704 319
E-mail: rehakova@jirkov.cz
Kancelář: MěÚ – budova čp. 1
3. patro

 

 

 

Činnosti

 • archiv města
Pracovník: Vlásková Dana
 • zajišťuje provoz archivu města v bývalém CO krytu v ul. Školní,
 •  Czech point
 • zajišťují elektronické výpisy pro veřejnost,
 • doručování písemností
Pracovníci: Melková VěraDoksanský Milan
 • doručují písemnosti MěÚ na území města Jirkova (mimo Březenec, Č. Hrádek a Jindřišská) a organizacím v Chomutově,
 • dotace
 • zajišťuje agendu správy dotací nebo jinak účelově vázaných prostředků, kontrolu čerpání a užití dotací
 • sleduje a eviduje dotační politiku EU, státu, kraje a ostatních institucí,
 • zajišťuje a koordinuje činnosti související s podáním žádostí o podpory a dotace, přijímání podpor a dotací, kontroluje plnění závazků vzniklých přijetím podpory a závěrečným vyhodnocováním projektů,
 • komplexně zajišťuje informace o veškerých formách a možnostech nabídky dotačních titulů k využití v činnosti města a předává základní informace k jejich následnému sledování a využívání na jednotlivých odborech městského úřadu,
 • dotace poskytnutné městem
 • vede kompletní agendu dotací pro sportovní, zájmové, školské a jiné organizace ve městě,

       (Městský úřad/Zásady, směrnice, programy a další dokumenty)

 • evidence majetku, inventarizace
Pracovník: Urbanová Marta
 • vede evidenci movitého majetku města a provádí jeho inventarizaci,
 • evidence obyvatel
 • zajišťuje přihlašování k trvalému pobytu ve městě a provádí další úkony dle zákona 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel,
 • zajišťuje přidělování čísel popisných k budovám a nové názvy ulic ve městě.
 • Fond rozvoje bydlení města Jirkova
Pracovník: Laxová Petra
 • vede kompletní agendu FRBmJ, přijímá žádosti od občanů,
 • matrika
(zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménech a příjmeních)
 • v přenesené působnosti provádí matriční agendu nejen pro město, ale i obce Boleboř, Otvice, Pesvice, Strupčice, Vrskmaň, Všestudy a Vysoká Pec,
 • provádí zápisy narození, manželství, úmrtí do matričních knih a vydává výpisy z matričních knih, tzn. rodné, oddací a úmrtní listy i do ciziny,
 • sepisují zápisy o určení otcovství při narození dítěte mimo manželství,
 • zajišťují uzavírání sňatků,
 • vyřizují veškerou ohlašovací povinnost spojenou s matričními událostmi (hlášení evidence obyvatel, soudu, statistika, VZP, ČSSZ,... ),
 • zařizují zápisy matričních událostí občanů ČR, ke kterým došlo v cizině, do zvláštní matriky v Brně,
 • rozhodují o užívání a změně jména a příjmení,
 • vyřizují žádosti o osvědčení o státním občanství,
 • zajišťují činnosti Občanské komise - vítání občánků, gratulace seniorům, jubilejní svatby.
 • občanské průkazy
Pracovníci: Urbanová Marta, Kršková Jana
 • vydávají potvrzení o občanském průkazu v případě jeho ztráty, odcizení, poškození nebo zničení dle zák. č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech - §9, odst. 1 a 2, §12 odst. 1c)
 • ověřování podpisů a kopií listin
PracovníciŠístková Leona, Formánková Jitka, Vlásková Dana, Urbanová Marta
 • provádí ověřování podpiů a listin dle zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování,
 • podatelna
Pracovník: Procházková Věroslava
 • přijímá různé písemnosti, žádosti, projekty i fotodokumentace od občanů, které jsou po zaevidování podatelnou předávány jednotlivým odborům,
 • vydává zásilky adresované občanům, kteří mají úřední adresu na MěÚ,
 • vydává zásilky, které se nepodařilo doručit doručovateli MěÚ občanům,
 • zajišťuje provoz ústředny MěÚ,
 • zajišťuje kopírování pro veřejnost (za úplatu).
 • propagace
 • zajišťuje propagaci města formou realizace a distribuce propagačních předmětů a dále formou prezentace Jirkova na všech úrovních reklamních činností (v periodikách, tiskovinách, při společenských akcích apod.),
 • vydává kalendář kulturních akcí,
 • spolupodílí se na pořádání kulturních akcí města,
 • zajišťuje souhlas s použitím znaku a loga města,
 • zajišťuje administraci veřejných sbírek,
 • zajišťuje vánoční výzdobu města,
 • spolupracuje s kronikářem města.
 • volby

Pracovník: Laxová Petra, Kršková Jana

 • kompletně zajišťuje volební agendu

(další pracovníci pověřeni na úseku voleb: Ing. Řeháková Jitka)

 • ztráty a nálezy
 • vede evidenci ztrát a nálezů, přijímá nálezy.