Sledujte nás

   logo facebook logo instagram  logo youtube


mobilní rozhlas

Zveme vás

plakát

Kalendář akcí

kalendář akcí

Fotografická soutěž

plakát - fotografická soutěž

INFORMACE K SOUČASNÉ SITUACI

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Přehled výběrových a zadávacích řízení vyhlášených městem Jirkov:

www.tenderarena.cz/jirkov


Výsledky veřejných zakázek malého rozsahu:

Město/praktické informace/výsledky

Dotace poskytované městem Jirkov

Dotační programy jsou vyhlašovány vždy aktuálně na každý rok:

DOTAČNÍ PROGRAMY

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Ochrana osobních údajů

Ochrana oznamovatele

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 10
DNES: 779
TÝDEN: 3046
CELKEM: 2620030

Obsah

Odbor vnitřní správy a rozvoje


 

 

Vedoucí: Ing. Kamila Plzáková
Telefon: 474 616 420, 724 704 319
E-mail: k.plzakova@jirkov.cz
Kancelář: MěÚ – budova čp. 1
3. patro

 

 

 

Činnosti

 • archiv města
Pracovník: Škrábová Dana
 • zajišťuje provoz centrální spisovny (archivu) města v bývalém CO krytu v ul. Školní,
 •  Czech point
 • zajišťují elektronické výpisy pro veřejnost,
 • doručování písemností
Pracovníci: Melková VěraDoksanský Milan
 • doručují písemnosti MěÚ na území města Jirkova (mimo Březenec, Č. Hrádek a Jindřišská) a organizacím v Chomutově,
 • dotace
 • zajišťuje agendu správy dotací nebo jinak účelově vázaných prostředků, kontrolu čerpání a užití dotací
 • sleduje a eviduje dotační politiku EU, státu, kraje a ostatních institucí,
 • zajišťuje a koordinuje činnosti související s podáním žádostí o podpory a dotace, přijímání podpor a dotací, kontroluje plnění závazků vzniklých přijetím podpory a závěrečným vyhodnocováním projektů,
 • komplexně zajišťuje informace o veškerých formách a možnostech nabídky dotačních titulů k využití v činnosti města a předává základní informace k jejich následnému sledování a využívání na jednotlivých odborech městského úřadu,
 • dotace poskytnutné městem
Pracovník: Laxová Petra
 • vede kompletní agendu dotací pro sportovní, zájmové, školské a jiné organizace ve městě,

       (Městský úřad/Zásady, směrnice, programy a další dokumenty)

 • evidence majetku, inventarizace
Pracovník: Urbanová Marta
 • vede evidenci movitého majetku města a provádí jeho inventarizaci,
 • evidence obyvatel
 • zajišťuje přihlašování k trvalému pobytu ve městě a provádí další úkony dle zákona 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel,
 • zajišťuje přidělování čísel popisných k budovám a nové názvy ulic ve městě.
 • matrika
(zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménech a příjmeních)
 • v přenesené působnosti provádí matriční agendu nejen pro město, ale i obce Boleboř, Otvice, Pesvice, Strupčice, Vrskmaň, Všestudy a Vysoká Pec,
 • provádí zápisy narození, manželství, úmrtí do matričních knih a vydává výpisy z matričních knih, tzn. rodné, oddací a úmrtní listy i do ciziny,
 • sepisují zápisy o určení otcovství při narození dítěte mimo manželství,
 • zajišťují uzavírání sňatků,
 • vyřizují veškerou ohlašovací povinnost spojenou s matričními událostmi (hlášení evidence obyvatel, soudu, statistika, VZP, ČSSZ,... ),
 • zařizují zápisy matričních událostí občanů ČR, ke kterým došlo v cizině, do zvláštní matriky v Brně,
 • rozhodují o užívání a změně jména a příjmení,
 • zajišťují činnosti Občanské komise - vítání občánků, gratulace seniorům, jubilejní svatby.
 • ověřování podpisů a kopií listin
Pracovníci: Ing. Padalíková Lea, Formánková Jitka, Urbanová Marta, Procházková Věroslava
 • provádí ověřování podpiů a listin dle zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování,
 • podatelna
Pracovník: Procházková Věroslava
 • přijímá různé písemnosti, žádosti, projekty i fotodokumentace od občanů, které jsou po zaevidování podatelnou předávány jednotlivým odborům,
 • vydává zásilky adresované občanům, kteří mají úřední adresu na MěÚ,
 • vydává zásilky, které se nepodařilo doručit doručovateli MěÚ občanům,
 • zajišťuje provoz ústředny MěÚ,
 • zajišťuje kopírování pro veřejnost (za úplatu).
 • volby

Pracovník: Laxová Petra, Bc. Pytlíková Ivana

 • kompletně zajišťuje volební agendu
 • ztráty a nálezy
 • vede evidenci ztrát a nálezů, přijímá nálezy.